Afsluiting Jaar van het Godgewijde leven

Gepubliceerd op: 12-2-2016 om 08:37 door Zuster Bernadette Koenegras ocd.

ROME | ARNHEM - Twee Nederlandse zusters van de Karmel in Arnhem waren aanwezig bij de officiƫle afsluiting van het Jaar van het Godgewijde Leven.

Eén van hen, zuster Bernadette Koenegras ocd, schreef hierover onderstaande impressie. Op 2 februari j.l. heeft Paus Franciscus in Rome het Jaar van het Godgewijd Leven afgesloten met een plechtige viering in de Sint Pieter. Al in september 2015 heeft de Congregatie van de Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven te Rome een uitnodiging gestuurd naar alle instituten van Godgewijd leven om aan deze slotvieringen deel te nemen. Voor de ongeschoeide karmelietessen betrof het de voorzitsters van de federaties/associaties vergezeld van een medezuster. Zo trokken zuster Lucia en ik, zuster Bernadette, op 28 januari naar Rome. Voorafgaand aan de slotviering op 2 februari had de Congregatie een vierdaags Congres georganiseerd. De opening vond plaats op vrijdag 29 januari in de grote Paulus VI audiëntie hal voor alle religieuzen die naar Rome waren gekomen om dit evenement mee te maken. Kardinaal Braz de Aviz, Prefect van de Congregatie, opende deze bijzondere week van bezinning en wereldwijde ontmoeting ''in het ene charisma''. Die middag hebben we de Sint Pieter bezocht. Het was voor mij de eerste keer dat ik deze imposante basiliek mocht binnengaan.

Bernadette en Lucia in Rome

Zusters Bernadette Koenegras (links) en Lucia van Steensel (rechts)

Voor de overige dagen waren er op tal van locaties in Vaticaanstad inleidingen, groepsgesprekken en presentaties gepland, toegespitst op de aard van de Orde of het Instituut. Er waren naar schatting rond de 350-400 monialen aanwezig. Als monastieke religieuzen hadden wij gedurende vier dagen ons eigen programma rond thema's gerelateerd aan contemplatief leven. We volgden dit programma op de Urbanus Universiteit, ongeveer een kwartier van het Vaticaan. Daar was er dagelijks een eucharistieviering, ruimte voor persoonlijk gebed en een overvloedige lunch. Er waren 115 medezusters karmelietessen ocd aanwezig. Een feest van herkenning, kennismaking en ontmoeting. Alle karmelietessen logeerden in het Salesianum, even buiten Rome. Al vroeg bracht men ons binnen een half uur met twee bussen naar het Vaticaan. Pas 's avonds rond 20 uur kwamen we weer terug in ons hotel en stond het diner klaar. Het waren dagen met een vol programma. Uiteraard hebben we incidenteel wel eens een onderdeel laten schieten om iets van de stad te zien. Hoogtepunt van de week was de audiëntie met Paus Franciscus op maandagmorgen in de grote Paulus VI Hal. In de avond vond in dezelfde Hal het prachtige concert plaats “On the Trails of  Beauty”, een Oratorium door Mgr. Marco Frisina, componist en dirigent. Dit oratorium was speciaal gecomponeerd en uitgevoerd bij gelegenheid van het Jaar van de Religieuzen.

Op de ochtend van 2 februari gingen we naar de basiliek van Sint Paulus buiten de Muren, waar we hebben deelgenomen aan de pelgrimstocht in het kader van het Jubeljaar van de Barmhartigheid. Sterk onder de indruk en stil bezochten we de Heilige Deur en de prachtige basiliek. Biddend en zingend trokken hierna buiten de basiliek enkele duizenden religieuzen in een lange stoet  door de heilige Deur de kerk binnen tot bij het graf van de  Apostel Paulus dat zich onder het hoogaltaar bevindt. 's Avonds volgde de Pontificale Mis in de Sint Pieter ter afsluiting van het Jaar van de Religieuzen, waarin Paus Franciscus voorging, voorafgegaan door de lichtprocessie van het feest van Maria Lichtmis. Dit was het sluitstuk van een prachtige week waarin wij in het centrum van de wereldkerk een geweldige impuls mochten ontvangen voor onze roeping als religieus en contemplatief in de kerk van Christus. We zijn de Congregatie van de Religieuzen dankbaar voor het  bieden van de mogelijkheid tot deze bijzondere ervaring.