Nieuwe besturen

Gepubliceerd op: 10-2-2016 om 12:59 door Miranda Roijers. Bron: Verschillende secretariaten

DIVERSE LOCATIES - Overzicht nieuwe besturen

Zusters Dominicanessen van de H. Familie Neerbosch
A. Schamp, algemeen overste
J. van der Werf, lid
Th. Mentink, lid

Zusters van Barmhartigheid
W. Voets, provinciale overste
G. Reintjes, assistente provinciaal overste
M. Vogels, lid
A. Brouwer, lid
M. Voets, lid
E. Peters, lid

Zusters Ursulinen Bergen
M. de Kok, algemeen overste
G. Weenink, raadzuster
L. Tromp, raadzuster
A. Put, raadzuster