Mini-symposium 'Leef met lef'

Gepubliceerd op: 6-2-2016 om 09:33 door WvdV.

NIJMEGEN - Onder het motto 'Leef met lef: Hem achterna' vond op 5 februari 2016 een mini-symposium plaats in de Boskapel.

Het mini-symposium was georganiseerd door de Werkgroep Kloosterspiritualiteit. Oud-pastor van de Boskapel Joost Koopmans osa, die als dagvoorzitter fungeerde, gaf eerst het woord aan zijn opvolger pastor Ekkehard Muth, die alle aanwezigen van harte welkom heette. Ruim 150 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging tot deelname aan het symposium. Joost Koopmans zette beknopt de achtergronden en de activiteiten van de Werkgroep Kloosterspiritualiteit uiteen. Ook werd stil gestaan bij het overlijden van oud-lid van de Werkgroep en inspirerende kracht Rudolf van Dijk O.Carm. Hierna kwam hoofdspreker Dom Bernardus Peeters ocso aan het woord. Hij droeg zijn lezing op aan een hem onbekende zuster Annunciata Smeijs van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed uit Sittard van wie hij een citaat had gelezen, dat hem aansprak: 'Religieus zijn in deze tijd is heel bijzonder; je moet er echt wat voor doen.' Broeder Bernardus besprak de drie doelstellingen van het (onlangs afgesloten) Jaar van het Godgewijde leven: in dankbaarheid terugblikken op het verleden, het heden met passie beleven en de toekomst hoopvol omarmen. Hij memoreerde dat Paus Franciscus religieuzen had aangeduid als 'deskundigen in communio'.  In de navolging van Jezus van Nazareth, levend met lef, Hem achterna, dienen religieuzen volgens broeder Bernardus de moed op te brengen om juist daar aanwezig te zijn waar zich spanningen voordoen. Hij illustreerde dit appèl met tal van voorbeelden van terreinen waarop het nodig en mogelijk is om verbindingen te leggen. Broeder Bernardus noemde diverse initiatieven waarin die verbindingen al organisch groeiende zijn. 

Hierna volgde een persoonlijke getuigenis van zuster Rebecca Braun osc, waarin zij haar keuze voor religieus leven als een eigentijdse levenskeuze verwoordde. Na een korte pauze zette werkgroeplid Annie Coppens uiteen waarom de spiritualiteit van 'leken' en 'religieuzen' complementair zijn; weliswaar van elkaar verschillend, maar beslist gelijkwaardig. In een getuigenis vertelde Bas Sturkenboom dat hij in het dagelijks leven veel houvast ontleend aan zijn geloof, met name aan Psalm 62 (Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen | van hem blijf ik alles verwachten | Hij alleen is mijn rots en mijn redding, | mijn burcht, ik zal niet wankelen.)

Velen maakten in de pauzes gebruik van de  mogelijkheid om nader kennis te maken met de diverse geledingen van de Werkgroep, die zich presenteerden op een infomarkt. Na een slotviering met welgekozen lezingen (1 Kor. 12, 4-11 en fragmenten uit de brief van Paus Franciscus Horizonten van het jaar van het godgewijde leven) gingen sommige deelnemers huiswaarts, terwijl anderen onder het genot van een hapje en een drankje tevreden terug konden blikken op een geslaagd symposium. 

Wie belangstelling heeft voor de teksten van de verschillende lezingen van het symposium kan dit kenbaar maken via kloosterspiritualiteit@gmail.com

05022016