Padre Pio

Gepubliceerd op: 5-2-2016 om 09:10 door WvdV. Bron: John Allen in Crux

ROME - Deze week staat Padre Pio centraal in het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid van paus Franciscus.

Op woensdag werden zijn overblijfselen verplaatst van San Giovanni Rotondo voor een expositie van een week in Rome. Op vrijdag zullen de relieken  in een processie naar de St Pieter geleid worden. Op zaterdag houdt Paus Franciscus een jubileum audientie voor leden van Padre Pio gebedsgroepen in de hele wereld, voor  medewerkers van het Casa Sollievo della Sofferenza en voor de leden van het Italiaanse bisdom Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo, waar zijn voornaamste heiligdom is gevestigd. Op 9 februari zal Paus Franciscus voorgaan in een viering voor alle kapucijnen ter wereld. Op 11 februari zullen de overblijfselen van Padre Pio worden teruggebracht naar Pietrelcina.

Op het eerste gezicht kan Padre Pio een vreemde keuze lijken als patroonheilige voor het jubileumjaar van de paus. Franciscus is tenslotte een rationele Jezuïet die heeft verklaard dat God niet 'een goochelaar is, zwaaiend met een toverstaf.'  Padre Pio wordt in verband gebracht met allerlei wonderlijke verschijnselen die critici in de loop der jaren hebben afgedaan als elementen van middeleeuws bijgeloof.

Padre Pio

Volksgeloof

Paus Franciscus is ervan overtuigd dat volksreligie het geloof van de armen beter onthult dan een hele boekenkast vol geleerde theologische verhandelingen. Als aartsbisschop van Buenos Aires maakte de toekomstige paus er een punt van deel te nemen aan de verschillende devoties van de groepen die de sloppenwijken van de stad bevolken. Franciscus kan niet anders dan onder de indruk zijn van het feit dat degenen die Padre Pio het meest toegewijd zijn altijd eenvoudige mensen zijn. Met name de zieken, de armen, de gevangenen, en de verlatenen hebben in Padre Pio een icoon van barmhartigheid gezien en een krachtige bemiddelaar voor genezing. De 'paus van de armen' is vastbesloten om niet alleen de materiële behoeften van de armen serieus te nemen, maar ook hun geloof.

Liefdadigheid

Paus Franciscus heeft benadrukt dat het doel van het jubileumjaar niet alleen is het bevorderen van abstracte reflectie met betrekking tot de deugd van genade, maar ook het ontketenen van concrete uitingen van barmhartigheid. Padre Pio belichaamt de link tussen devotie en dienstbaarheid. Dit wordt geillustreerd door het Casa Sollievo della Sofferenza, of 'Huis voor de verlichting van het lijden', een enorm ziekenhuis opgericht in 1956 in San Giovanni Rotondo als vrucht van de persoonlijke wens van Padre Pio. Dit hospitaal wordt nu beschouwd als een van de meest efficiënte en hooggespecialiseerde medische instellingen in Europa; het ziekenhuis telt 1.000 bedden en er worden 57.000 patienten per jaar behandeld. Het oorspronkelijke idee van het ziekenhuis was om goede medische zorg toegankelijk te maken voor de armen en dat blijft de kern van haar missie vandaag. Padre Pio heeft ooit gezegd dat hij het ziekenhuis van goud zou willen maken als dat mogelijk was, omdat Jezus Christus de zieke is en alles wat we voor de Heer doen te weinig is.

Verwantschap

De passie van Paus Franciscus voor de biecht is een ander punt van verwantschap met Padre Pio, die waarschijnlijk de meest onvermoeibare katholieke biechtvader van de 20e eeuw was. De onthutsende statistieken komen er op neer dat hij gedurende zijn leven 5.000.000 maal biecht zou hebben gehoord. Tot slot is er nog een reden waarom Paus Franciscus verwantschap zou kunnen voelen met Padre Pio. De paus heeft herhaaldelijk kerkelijke functionarissen gewaarschuwd tegen het risico van kleingeestige regels en hen opgeroepen om pleitbezorgers van barmhartigheid te worden. Padre Pio had wel enige ervaring met kleingeestigheid. Herhaaldelijk werd hem de mond gesnoerd en is zijn handelingsvrijheid ingeperkt. Gedurende lange tijd was de heimelijke consensus ten aanzien van Padre Pio in het Vaticaan dat hij op zijn best een naïef hystericus was en in het slechtste geval een oplichter. Het uiteindelijke eerherstel voor Padre Pio vond plaats onder Johannes Paulus II. Voor een paus die zelf met  terugslag en wrok te kampen heeft gehad, zal de verzoeningsgezinde levenshouding van padre Pio herkenning opleveren, zeker in de context van een jaar lang nadenken over genade.

Het volledige artikel