Studiedag Communicatie

Gepubliceerd op: 26-1-2016 om 13:19 door WvdV.

VUGHT - Op 25 januari 2016 vond in Kloosterhotel Zin een studiedag plaats over communicatie.

Deze studiedag past in een gedurende vijf jaar opgebouwde traditie van ontmoetings- en verdiepingsdagen rond de samenwerking van lekenkader en besturen van religieuze gemeenschappen. Een van de terreinen waar de samenwerking tussen religieuzen en leken een essentiële rol speelt, is dat van de communicatie. Het doel van de verdiepingsdag Communicatie in de wereld van religieuzen is om een aantal voorbeelden van goede samenwerking te zien en ervaringen uit te wisselen over aanpak, resultaten en knelpunten. 

Na de opening door dagvoorzitter Matheu Bemelmans was het woord aan 'zingever en zinkrijger' Arjan Broers. Hij is theoloog en ondersteunt sinds 2007 de communicatie van de dominicanen. Zijn advies: probeer niet al te veel te beheersen op het terrein van de communicatie. Religieus leven gaat volgens hem over de vraag Wat zie je? Zie je een probleem of zie je genade? Via een  drietal stellingen (Het is heel erg dat religieuzen verdwijnen, .... dat supernova's verdwijnen, .... dat draaischijftelefoons verdwijnen) kwam hij uit bij religieuzen als dragers van waarden, die naar iets anders verwijzen. De betekenis van religieuzen schuilt dan ook in het teken zijn. Maar het beeld van religieuzen als tegencultuur is niet vanzelfsprekend en vraagt om nuancering. Broers besloot zijn sprankelende betoog met enkele concrete adviezen. Onder andere: Durf je geloof te belichamen, durf God ter sprake te brengen en zoek partners die jou kunnen bekeren. Hierna reflecteerde een panel  van ervaringsdeskundigen, bestaande uit Christien Roovers, Mariette Kinker, Judith de Raat en Arjan Broers, die vertelden over hun bevindingen bij respectievelijk de Zusters van Liefde (Tilburg), de Oblaten van Franciscus van Sales en de dominicanen.

collage 25 01 2016

Charles van Leeuwen had speciaal voor deze bijeenkomst een lied geschreven: Hoe houd je gemeenschap levend? Dat lied bood veel herkenningspunten en werd dan ook met verve gezongen (onder begeleidend pianospel van de auteur van het lied). Tijdens de lunchpauze was er gelegenheid om tijdschriften, nieuwsbrieven, websites en facebookpagina’s te bekijken. Er was ook volop ruimte voor ontmoeting. 

’s Middags waren er vijf thematische workshops over verschillende aspecten van communicatie en diverse media. In de plenaire afsluiting konden de deelnemers naar aanleiding daarvan een vernieuwend inzicht naar voren brengen. Arjan Broers verzorgde een speelse terugblik op de dag aan de hand van de elementen vuur, water, ijzer en zout. Will van de Ven van de Afdeling Communicatie KNR benadrukte dat deze koepelorganisatie graag de publicitaire uitingen van haar leden wil ondersteunen. En toen was het al weer tijd voor het slot in de vorm van een kort bezinningsmoment (Zoek ook de stilte) door Franneke Hoeks.

De organisatie (Franneke Hoeks, Charles van Leeuwen, frater Wim Verschuren, zuster Mariëtte Kinker en frater Broer Huitema) kon tevreden terugblikken op een geslaagde dag.

De deelnemers ontvangen te zijner tijd een verslag (Zuster Mariëtte Kinker | email: m.kinker@planet.nl