Nieuwe website Laudato Si'

Gepubliceerd op: 22-1-2016 om 09:37 door eh . Bron: www.laudato-si.nl

DEN BOSCH - Ter ondersteuning van die oproep die paus Franciscus afgelopen zomer deed in zijn encycliek Laudato Si'heeft de KNR een nieuwe website ontwikkeld.

Doel is mensen te stimuleren met Laudato Si’ aan de slag gaan. De site wil ook een platform bieden waarop mensen elkaar op de hoogte houden van acties en initiatieven. Deze site: www.laudato-si.nl is vanaf 21 januari 2016 online.
Op de site aankondigingen van activiteiten en acties, tips, maar ook materiaal voor gebedsdiensten en vieringen rond dit thema en verdiepingsmateriaal zoals samenvattingen, reacties en leeswijzers.  Lezers kunnen hun eigen acties en activiteiten doorgeven.

Oproep van de paus

Vorig jaar bracht paus Franciscus de encycliek Laudato Si’ uit. In deze brief roept hij ‘alle mensen van goede wil’ op om zorg te dragen voor de schepping en voor de armen. De ommekeer waartoe Laudato Si’ oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

Landelijke inspiratiedag op zaterdg 23 april 2016

De Konferentie Nederlandse Religieuzen, de interkerkelijke werkgroep Kerk en Milieu Wageningen en de missiesecretarissen organiseren in samenwerking met Kerk in Actie een Landelijke Inspiratiedag. Deze vindt plaats op zaterdag 23 april 2016 (een dag na Earth Day), van 10.00 u. tot 16.15 u. in de Brinkstraatkerk te Bennekom.

Doel is om mensen te inspireren en uit te dagen werk te maken van de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk huis’, zoals paus Franciscus dat noemt in de encycliek. Vertegenwoordigers van andere religies zullen bijdragen leveren aan de dag. Hoofd, hart en handen zullen worden aangesproken in een afwisselend programma met lezingen, workshops en een ideeënmarkt.
De openingsviering wordt mede verzorgd door mgr. Gerard de Korte. De dag wordt geleid door Martine Vonk, lector Ethiek en Technologie bij Saxion Hogeschool.  Er zijn speciale programma’s voor kinderen en jongeren. Zij zullen immers de gevolgen voelen van de beslissingen die nu worden genomen.

poster inspiratiedag laudato si