Extra religieuzenprijs in het Jaar van Barmhartigheid

Gepubliceerd op: 11-1-2016 om 17:13 door wvdv/eh.

DEN BOSCH - Om in het Jaar van Barmhartigheid de (religieuze) bewogenheid onder mensen onder de aandacht te brengen, heeft het Bestuur KNR besloten ook dit jaar een religieuzenprijs uit te reiken.

Normaal gesproken wordt de Religieuzenprijs eens in de twee jaar uitgereikt. De laatste keer was eind 2015, toen M25 Westland de prijs ontving. Vanwege het Jaar van Barmhartigheid is besloten ook in 2016 een Religieuzenprijs uit te reiken ter bekroning of stimulering van activiteiten, die in de lijn staan van religieuze tradities van barmhartigheid. Voor een prijs komen dit keer activiteiten in aanmerking, die nauw aansluiten bij de tradities van barmhartigheid van waaruit actieve congregaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld. Barmhartigheid is moeilijk te omschrijven, maar heeft van doen met het laten spreken van het hart, met de wijze van bejegening van medemensen, met onverdeeld goed zijn, met het als vanzelfsprekend onvoorwaardelijk en zonder agenda tegemoet treden van anderen met open armen en lege handen.

Nominaties

Inspirerende initiatieven die passen in bovenstaande beschrijving en voldoen aan de criteria, kunnen tot 1 april 2016 worden voorgedragen door een brief of e-mail te sturen aan:

Jury RELIGIEUZEN-prijs
Postbus 111
5201 AC Den Bosch
communicatie@knr.nl

De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van € 5000,--.

Meer informatie en criteria