KNR Nieuwjaarsbijeenkomst

Gepubliceerd op: 8-1-2016 om 21:51 door WvdV.

SCHIJNDEL - Op vrijdag 8 januari 2016 heeft de KNR Nieuwjaarsbijeenkomst plaats gevonden.

De leden van de KNR-commissies, het bestuur KNR en de medewerkenden werden gastvrij ontvangen door de Zusters van Liefde in de Pastoor van Erpstraat 1. Over de toekomst van het Moederhuis van de zusters is juist eind vorig jaar definitief overeenstemming bereikt.  Na de noodzakelijke verbouwingen zullen de zusters hier kunnen blijven wonen. Zij gaan ruimtes huren van de nieuwe eigenaar.  Meer informatie hierover is te vinden op de website van de zusters.

Na een woord van welkom en een kort gebed mochten de genodigden genieten van een goed verzorgde lunch.  Hierna verplaatste het gezelschap zich naar de kloosterkerk waar het hoofd van het bureau KNR, Patrick Chatelion Counet, de bijeenkomst opende met een woord van welkom voor eenieder, in het bijzonder voor de nieuwbenoemde KNR-commissieleden. Hij introduceerde de diverse sprekers tijdens de bijeenkomst en de musici. 

Broeder Cees van Dam csa, voorzitter KNR, sprak zijn dankbaarheid jegens de gastvrouwen uit. Monseigneur van Burgsteden was verhinderd vanwege de Nieuwjaarsreceptie van het Bisdom Haarlem-Amsterdam die gelijktijdig plaats vond. Broeder Van Dam blikte terug op de diverse aktiviteiten die plaats hadden gevonden in het kader van het Jaar van het Godgewijde leven. Dit Jaar zal binnenkort afgesloten worden. Een volgend Jaar heeft zich niet alleen reeds aangediend, maar is ook al geopend. Toen Paus Franciscus vorig voorjaar het Jaar van Barmhartigheid afkondigde vormde dat aanleiding voor het bestuur KNR om alternatieve plannen voor 2016  terzijde te schuiven en 'barmhartigheid'  te omarmen als KNR-jaarthema voor 2016. Hier vindt u de volledige tekst van de inleiding van broeder Van Dam.

Drie religieuzen gaven hun visie gaven op het thema 'barmhartigheid': zuster Sara Böhmer, algemeen overste van de Zusters Dominicanessen van Bethanië, broeder Bram Hommel, algemeen overste van de Broeders van Huij­bergen en pater Fons Meijers van de  Missionarissen van het Heilig Hart.

Zuster Sara Böhmer vertelde in haar voordracht hoe belangrijk het is om aanzien te genieten bij God. Zij zocht aansluiting bij twee sleutelfiguren uit haar spirituele traditie: de heilige Dominicus en pater Lataste. De volledige tekst van haar lezing

Broeder Bram Hommel stond in zijn inleiding onder meer stil bij een bijzonder gesprek tussen twee Indonesische medebroeders, waarvan hij getuige was en dat hem nieuwe inzichten opleverde. De volledige tekst van zijn lezing

Pater Fons Meijers tenslotte gaf duidelijk te kennen dat barmhartigheid in zijn ogen vooral een houding is, die ontspruit aan oprechte begaanheid met de ander en dat hier vooral niet al te veel dure woorden aan verspild moeten worden. De volledige tekst van zijn lezing.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2016

De verschillende onderdelen van het programma werden afgewisseld met muzikale inter­mezzi, verzorgd door mevrouw Jopie Jonkers, zangeres / harpiste en de heer Koen de Cauter, gitarist.

In de kerk waren zeven posters te zien van de Werken van Barmhartigheid in een interpretatie van kunstenaar Frans Franciscus. Op diens website zijn deze eigentijdse verbeeldingen te vinden.