KNR-Kerstwens

Gepubliceerd op: 23-12-2015 om 12:46 door Br. Cees van Dam.

'S-HERTOGENBOSCH - In zijn Kerstwens refereert de KNR-voorzitter aan de ontwikkelingen wereldwijd en locaal, die zorgen baren. De spanningen en dreigingen nopen er volgens broeder Van Dam toe om na te gaan wat ons christen-zijn in de actuele werkelijkheid van ons vraagt.

Nu niet alleen 2015 maar ook het ‘Jaar van het Toegewijde Leven’ op zijn eind loopt – op 2 februari a.s. zal paus Franciscus dit tijdens een plechtige viering in de St. Pieter afsluiten – realiseren we ons nog eens te meer hoezeer deze paus, zelf Jezuïet, ons, de religieuzen, heeft bemoedigd,  gestimuleerd en vooral uitgedaagd, door zijn unieke persoon en stijl, zijn reizen en gebaren, zijn geschriften en zijn initiatieven, zoals dit ‘jaar van het religieuze leven’, de ‘synode over het gezin’ en het zojuist aangevangen ‘jubeljaar van barmhartigheid’.  Maar niet alleen de paus daagt ons uit, ook locale en wereldwijde ontwikkelingen doen een diepgevoeld appèl op ons. Het meest prominent deze dagen zijn wel de zeer ernstige spanningen en het lijden in het Midden-Oosten, waarvan de dreigende uitingen steeds dichterbij komen en waarvan de enorme menselijke tragedie van de migranten ook tot felle verdeeldheid leidt in onze Europese en zelfs Nederlandse samenleving. Het noopt ons ertoe gelovig te luisteren naar wat de Geest ons nu te zeggen heeft, naar wat ons christen-zijn en ons broeder- en zuster-zijn in de realiteit van de wereld van vandaag  van ons vraagt aan betrokkenheid, solidariteit,  en, waar mogelijk, inzet. De adventszang ‘Verheft uw hart’ geeft het als volgt weer:

"Heer God, die immer komen zult, 
in dood en mensennood gehuld,
geef dat wij U vandaag verstaan,
troostend elkander in Uw naam.

Heer God, maak Uw belofte waar,
bekeer de mensen tot elkaar.
Gij die der mensen broeder zijt,
kome Uw rijk in heerlijkheid.”

De troost – en ook hoop en vertrouwen – mogen we ontlenen aan ons geloof in wat we met Kerstmis vieren: Hij zal er altijd voor ons zijn, telkens is er weer een nieuw begin in een kwetsbaar en afhankelijk kind dat aan menselijke zorgen wordt toevertrouwd. Mogen we, daardoor geïnspireerd en uitgedaagd, in 2016 de gelegenheid en kracht vinden om Zijn ‘Broeder zijn’ zichtbaar en waar te maken en op onze eigen wijze gestalte te geven, voor onszelf, voor elkaar en voor allen wie we op onze weg mogen ontmoeten.  In die zin
’n TROOSTVOL KERSTFEEST  en een BROEDERLIJK 2016 VAN HARTE TOEGEWENST

CvD

 

 

 

 

   Br Cees van Dam