Jubileumboek St Willibrord

Gepubliceerd op: 30-12-2015 om 08:17 door WvdV. Bron: P. Boers

BODEGRAVEN - De RK St Willibrordkerk viert dit jaar het 150 jarig bestaan. In 1865 werd de kerk, ontworpen door architect Pierre Cuypers, plechtig ingewijd. Anderhalve eeuw kwamen gelovigen hier samen om hun geloof te verdiepen, de sacramenten te vieren en elkaar te ontmoeten.

Het jubileum was aanleiding voor een speciale uitgave. Het boek ''Zij voelden zich geroepen'' was de reactie van een werkgroep op een idee van emerituspriester Van der Meer om al degenen op te sporen die vanuit deze kerk en parochie kozen voor het priesterlijk cq kloosterlijk bestaan. Deze geroepenen hebben in dit boek een naam en gezicht gekregen. Het is een rijk geïllustreerd "Mensenboek" geworden.  Het boek telt  116 bladzijden en brengt 103 mannen en vrouwen in beeld die tussen 1865 en 2015 vanuit katholiek Bodegraven, Zwammerdam en de Meije priester, broeder of kloosterzuster zijn geworden. Het is geen opsomming van namen en data geworden, maar een gedetailleerde beschrijving van zowel het leven van de betrokken persoon als van zijn/haar leefomgeving en familie.

Het personenregister op kloosternaam telt bijna 90 namen, hetgeen op een totaal van 103 personen betekent dat religieuzen zeer goed vertegenwoordigd zijn in dit boek. Speciale aandacht is er voor 'onze' lekenzuster Helene Veelenturf en voor 'onze' Franciscanessen van Salzkotten. De familie Veelenturf heeft met zeven kloosterzusters en een pater Passionist een grote bijdrage geleverd aan het kloosterleven. De samenstellers hebben een stamboom toegevoegd om de onderlinge familieverhoudingen te verduidelijken. En er is een uitvoerig artikel opgenomen van Michel van der Plas over Kees Freericks, die als pater Kapucijn onder andere in Polen aan het groot-seminarie heeft gedoceerd.

Boek Willibrord

De leden van de werkgroep Ans Scheer-Ernst, Frans van Nierop, Piet Boers, Sjaak Vergeer en Tom Bakker hebben een interessante publicatie tot stand gebracht, waaraan zij met merkbaar plezier hebben gewerkt. Monseigneur Van den Hende schreef een voorwoord, waarin hij de hoop uitspreekt dat de concrete inzet van de hoofdpersonen uit dit  boek ook anderen mag inspireren om op hun beurt hun geloof in het evangelie te verdiepen en te bewaren.

ISBN nr 978-90-9029148-2

Meer informatie over deze uitgave via de heer Boers, lid van de werkgroep, emailadres: pietboers@ziggo.nl