Zuster Denise en het naailokaal

Gepubliceerd op: 17-12-2015 om 08:04 door Brigitte Lutters.

'S-HERTOGENBOSCH - Religieuzen zijn uit ons straatbeeld verdwenen. Dat betekent niet dat ze ook gestopt zijn met werken in de maatschappij. Weliswaar niet meer in groten getale zoals vroeger, maar toch. De zending is onlosmakelijk met religieuzen verbonden. Zij willen Zijn liefde uitdragen tot de laatste snik.

In de rubriek LOS L AT E N & OPBOU W E N in het tijdschrift D E  H E E R I A A N komt zuster Denise aan het woord. Zij behoort tot de Congregatie van de Zusters van de Choorstraat.

Rond de Sint-Lucaskerk bestaat een actieve initiatiefgroep (‘Samen Geloven’, genaamd), die zich inzet voor de medemens en meewerkt aan een rechtvaardige wereld. ‘Samen geloven’ betekent geloven in mensen die elkaar willen ontmoeten, die lief en leed met elkaar willen delen en die respect hebben voor elkaars opvattingen.

De activiteiten die de initiatiefgroep aanbiedt, zijn divers en vinden veelal plaats in de Lucaszaal of –pastorie. Naast naai- en taallessen, zijn er bijvoorbeeld ook meditatieve seizoensvieringen en vredesvieringen. Daarin wordt met vrouwen uit verschillende culturen gevierd dat zij zich willen inzetten voor vrede en willen werken aan een rechtvaardige en liefdevolle wereld.

Denise

Zuster Denise achter haar naaimachine

Initiatiefneemster is mevrouw Diny den Biggelaar. Samen met Zuster Rosa Wigink belt ze letterlijk aan bij allochtone families die in de wijk zijn komen wonen. Dat doen zij al bijna 25 jaar. Waren het vroeger met name Marokkaanse en Turkse gezinnen, nu zijn het ook gezinnen uit Somalië, Eritrea, Ethiopië, Ghana, Afghanistan, Oekraïne enzovoorts.

Elke dónderdagochtend staat de deur van de parochiezaal aan de César Francklaan 2 vanaf 09.00 uur open voor de Migrantengroep voor vrouwen.

De ontmoeting staat centraal en in de loop van de jaren is er wederzijdse vriendschap en vertrouwen opgebouwd. Ook is er gelegenheid om kleding te maken.

Sinds haar terugkomst uit Congo in 1993, gaat Zuster Denise (86 jaar) wekelijks naar het parochiezaaltje om daar de vrouwen te helpen met het spannen van hun naaimachines en het geven van andere nuttige tips, die zij als costumière kan geven. Zij is niet de enige, een groep van minstens tien vrouwen zette zich als werkgroep in, ieder met gebruikmaking van haar eigen expertise.

Zuster Denise, alsook Zuster Rosa, weten als missionarissen, wat het betekent om vreem-deling te zijn en hoe belangrijk het is om contact te krijgen met anderen.

Met veel geduld leert Zuster Denise de vrouwen hoe zij op hun eigen naaimachine uit de voeten kunnen. Een coupeuse helpt de vrouwen met de patronen en men helpt elkaar waar men kan.

denise 2

Goed voorbeeld doet volgen

Als de vrouwen op donderdagochtend binnen komen, wordt er eerst koffie gedronken. Het gebeurt niet zelden dat één van hen wat lekkers meebrengt, vaak traditioneel gebak, vers uit eigen keuken. Er is geen aanvangstijd, want het is niet op de eerste plaats een naailes.

Het contact is het doel, het naaien het middel!

Bron voor dit artikel: http://www.mariajohannes.nl/downloads/Parochie_Kerk-venster_September_2013_web_def%20(2).pdf

Meer informatie over de congregatie