Op zoek naar nieuwe missie perspectieven

Gepubliceerd op: 15-12-2015 om 14:30 door GM.

TILBURG /'S-HERTOGENBOSCH - “Het is een belangrijke uitdaging – en dat geldt zeker ook voor de missionaire beweging - om in stereo te blijven luisteren: het horen van Gods stem en van de stemmen van onze tijdgenoten.” Met deze uitspraak verwoordde abt Denis Hendrickx de opdracht voor de Missionaire Bondgenoten.

Dit netwerk van organisaties die zijn voortgekomen uit missionaire initiatieven van religieuzen, ging op 12 december jl. in het Ontmoetingscentrum van de Zusters van Liefde te Tilburg het gesprek aan met een vijftigtal religieuzen en medewerkers van missionaire organisaties. Directe aanleiding voor de bijeenkomst was het jubileum van het missiedecreet Ad Gentes van het Tweede Vaticaans Concilie. Vijftig jaar geleden verspreidde dit document de visie dat missie tot het hart van de kerk hoort, ongeacht of die kerk nu in het 'Noorden' of in het 'Zuiden' staat. Het was het startsein tot een volgende missionaire fase, met zeker in Nederland veel nieuw elan en talloze initiatieven.

Veranderingen

Maar de tijden zijn veranderd. Door Ad Gentes bewoog missie zich naar het hart van de kerk, maar diezelfde kerk verschuift nu uit het hart van de Nederlandse samenleving. Missionaire organisaties ervaren de gevolgen van de veranderingen op allerlei manieren. Dat roept vragen op: Hoe verder als missionaire organisatie – vaak met krimpende budgetten en een krimpend vrijwilligersbestand? Hoe ziet de toekomst eruit van missionaire initiatieven?

Het verhaal van Jonah, wankelmoedige en onwillige profeet, liep als rode draad door de gehele bijeenkomst. Verhalenverteller Gottfrid van Eck kwam met een eigentijdse versie van dit tragikomische Bijbelverhaal en prikkelde de deelnemers om vanuit een nieuw perspectief naar de huidige situatie te kijken; net zoals Jonah aan het eind van het verhaal door God opgeroepen wordt om met andere ogen naar de stad Nineveh en haar inwoners te kijken.

collage palaver nieuwe missieperspectieven

Hoe verder?

In drie rondes ‘palaver’ - het Afrikaanse overlegmodel waarbij men goed naar elkaar luistert, alle belangen en visies afweegt en samen besluiten neemt - bespraken de deelnemers vragen als: hoe kan het werk van de missionaire beweging verder vorm krijgen en verder gedragen worden met minder financiële middelen, minder aangestelde betaalde medewerkers? Hoe kan het werk zo georganiseerd worden dat de uitdaging gedragen kan worden door inzet en doorzettingsvermogen van geëngageerde vrijwilligers?

Is er toekomst voor missie? Vanuit het geloof is maar één antwoord mogelijk: “uiteraard, want tot het nieuwe volk van God zijn alle mensen geroepen”. De weg die voor ons ligt is onmogelijk geheel en al te overzien. Wel kunnen we kleine stappen nemen. En zo bouwen we aan een nieuw hoofdstuk voor missie vanuit de uitdagende tijd waarin we ons nu bevinden.

De Missionaire Bondgenoten zijn: CMBR, Dare2Go, Don Bosco SAMEN, Mensen met een Missie, MST - Mensen in beeld houden, NIM, SMA-vormingscentrum, SRTV (tot 1 november)

Volledige tekst inleiding Denis Hendrickx