''Een onvoltooid verhaal''

Gepubliceerd op: 12-12-2015 om 09:16 door WvdV.

BLERICK - Ónder die titel is een film uitgebracht over de geschiedenis van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid van Steyl. Deze congregatie is door Eduard Michelis in 1842 opgericht in Münster.

Ruim dertig jaar later moesten de zusters uitwijken en zij vestigden zich net over de grens in het Noord-Limburgse Steyl. Ook van daaruit zetten ze zich met name in voor het welzijn van arme, zieke en verweesde kinderen. De zusters hebben niet alleen veel scholen opgericht, maar ook tal van voorzieningen voor mensen met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen en een ziekenhuis. De congregatie kwam in Nederland tot grote bloei en telde in de jaren veertig van de vorige eeuw meer dan 700 zusters.

een onvoltooid verhaal

De meeste kloosters van de zusters lagen in het najaar van 1944 in de frontlinie langs de Maas en in de Betuwe. De Tweede Wereldoorlog vormt een indrukwekkende episode in de geschiedenis van de Nederlandse provincie. Tijdens de Duitse bezetting had meer dan de helft van de zusters nog de Duitse nationaliteit. Dat heeft in de huizen zelf nooit tot onderlinge problemen geleid. Een aantal Duitse zusters heeft – uit angst voor spionage - de hele winter in de koude barakken van Kamp Vught doorgebracht. 

In de film is er ook aandacht voor de missieprojecten die de congregatie heeft opgestart in Indonesië, Aruba en Malawi en voor de vernieuwingen na het Tweede Vaticaans Concilie.

De film duurt slechts een kwartier, maar in die korte tijd krijgt men een goed beeld van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Veel historisch fotomateriaal, korte interviews met zusters, aardige animaties, diverse stemmen en muziekfragmenten belichten de hoofdlijnen in het verhaal van de zusters. Dat verhaal is nadrukkelijk onvoltooid, zoals de titel weergeeft. De sporen van het pionierswerk van de zusters zijn nog duidelijk zichtbaar en leven voort in velen. Er ligt een uitdaging voor mensen van nu om op eigentijdse wijze vorm te geven aan wat deze zusters in gang hebben gezet… Hopelijk zal deze film daartoe een aansporing zijn’, aldus het voorwoord in het begeleidende boekje bij de DVD.

Benieuwd naar deze film? Deze is te bestellen door een mail naar zuster Henrica Jans: henrica@zusters-goddelijke-voorzienigheid.nl
Kosten: 10 euro (exclusief 2 euro verzendkosten) voor DVD + boekje