Laatste nummer van ''Berichten''

Gepubliceerd op: 9-12-2015 om 14:01 door WvdV.

MAASTRICHT - De Broeders FIC in Nederland hebben besloten om te stoppen met hun blad. Deze week viel het laatste nummer - nummer 6 - van de 54ste jaargang op de mat.

In dit laatste nummer van ''Berichten van de Broeders van Maastricht'' (BBM voor ingewijden) is er een bijdrage van zijn broeder FransTurkenburg. Hij omschrijft hierin BBM als een ''ankerpunt'' waardoor je even uit de stroom gehaald wordt en tot stilstaan kunt komen. En hij vervolgt: 'Vierenvijftig jaar lang heeft BBM ons verrast en verrijkt. En juist in het jaar dat we terugkijken op ons verleden en de rijkdom ervan gaan vieren, komt het bericht dat het ons zo vertrouwde tijdschrift gaat stoppen. Aan een congregationeel "instituut" komt een einde.'

bbm

Broeders Wim Swüste en Ben Duives hebben beiden ruim dertig jaar hun talenten ingezet voor BBM en er veel tijd en aandacht aan besteed.

In het laatste nummer van het tijdschrift zijn een aantal teksten afgedrukt uit eerdere interviews. Redacteur Wim Swüste is geslaagd in zijn opzet om teksten te vinden die opvallen door hun eerlijkheid, door hun verrassende inhoud. 'Zie het maar als een kleurrijk veldboeket', moedigt hij de lezers aan, 'als een oogst van een zeer lange reeks van jaren dat medebroeders, geassocieerden, medewerkers en vrienden de tijd namen om met mij in gesprek te gaan.' De rubriek ''dit mag best nog wel eens gelezen worden...'' bevat een aantal mooie mini-portretjes van bekende en (voor buitenstaanders) minder bekende broeders en betrokkenen. De kopjes alleen al zijn uitnodigend (solidariteit, positief in je leven staan, de rijkdom van onze internationaliteit, ontmoeting van god in de medemens, het wezenlijke blijft, met de dood in de schoenen, ghanees in nederland, we staan ergens voor....).

De bijdrage van Ben Duives aan dit laatste nummer bestaat uit zijn bespiegelingen over einde en begin. Die bijdrage eindigt met een fraai slotakkoord onder het kopje kerstmis: 'Het kerstfeest mag dan een begin zijn, het is vooral een voortgaan, een punt in een heel lange geschiedenis. We kunnen over geschiedenis leren, dat het geen zichzelf sturend gebeuren is. Want we kunnen leren ván de geschiedenis, we kunnen hem daardoor ook beinvloeden. Daarvoor is het nodig om uit het verleden hoogte- en dieptepunten mee te nemen in ons heden, ze onder ogen te blijven zien. Om te feesten, om te rouwen, en vooral om daaruit het wezen van ons christen zijn, van onze band met de Schepper, steeds weer opnieuw te zuiveren en te herbronnen. Af te sluiten en opnieuw te beginnen, voort te gaan op onze weg en die van God met ons. En met Kerstmis mag dat heel feestelijk. Met in het achterhoofd dat Goede Vrijdag nog gaat komen. Maar ook Pasen, de belofte van voortleven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Tot die voltooiing gaat het verhaal verder....'

Geïnteresseerden kunnen het doen en laten van de broeders blijven volgen op twee websites: www.broedersvanmaastricht.nl (nationaal) of www.brothers-fic.org (internationaal).