Jaar van Barmhartigheid

Gepubliceerd op: 7-12-2015 om 08:12 door WvdV. Bron: J. Allen

ROME - Op 8 december is de officiële opening van het Jaar van Barmhartigheid. Paus Franciscus opent dan de Heilige Deur van de St Pietersbasiliek.

Op die dag, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis, zullen er ook foto's op de voorkant van de basiliek en op de beroemde koepel van Michelangelo geprojecteerd worden onder de titel "Fiat Lux. Het verlichten van ons gemeenschappelijke huis".

Geïnspireerd door Franciscus groene encycliek "Laudato Si', is de projectie bedoeld om de urgentie van de bescherming van het milieu te onderstrepen. Vijf dagen later, op zondag 13 december, zullen de heilige deuren in alle katholieke kathedralen in de wereld worden geopend.

pf

Op vrijdag 18 december zal Franciscus een diaconaal centrum in Rome bezoeken om symbolisch een zogenoemde "deur van barmhartigheid" te openen. Het is de eerste in een reeks.  Paus Franciscus wil het hele jaar door elke maand op een ​​vrijdag aandacht vragen voor wat de Kerk van oudsher 'werken van barmhartigheid' noemt - het voeden van de hongerigen, het bezoeken van de zieken, enz.

Barmhartigheid is de hoeksteen van de eigen spiritualiteit van paus Franciscus. Zijn motto als paus is hetzelfde als toen hij aartsbisschop van Buenos Aires was: miserando atque eligendo -  "kiezen door barmhartigheid."

In een recent interview zei hij hierover: "Het was geen strategie. Het kwam van binnenuit... de Heilige Geest wil iets. Het is duidelijk dat de wereld van vandaag barmhartigheid nodig heeft; er is nood aan compassie. "

"We zijn gewend aan slecht nieuws, aan wreedheid en steeds grotere gruweldaden die een belediging zijn aan het adres van God" zei hij. "De wereld moet ontdekken dat God een vader is, dat er barmhartigheid is  dat wreedheid niet de manier is." "Zelfs de kerk volgt soms een harde lijn en komt in de verleiding om slechts de morele normen te onderstrepen ," zei hij. "Maar hoeveel mensen worden buitengesloten?"

"Ik blijf zeggen dat er in de wereld van vandaag een revolutie nodig is van tederheid, omdat gerechtigheid en al het andere daaruit voortvloeit," zei Franciscus. "We moeten de revolutie van tederheid cultiveren als een vrucht van dit Jaar van Barmhartigheid, de tederheid van God ten opzichte van ieder van ons."

Zoals de verwijzing naar gerechtigheid suggereert lijkt paus Franciscus ervan overtuigd dat de sociale verandering die hij nastreeft - strengere maatregelen tegen klimaatverandering, bijvoorbeeld, of een einde aan onrechtvaardige handelsrelaties, een einde aan de illegale wapenhandel, meer investeringen in armoedebestrijding enzovoort - afhankelijk is van iets meer fundamenteels. En dat "iets" is barmhartigheid.

Zoals de "Paus van Barmhartigheid" het ziet is dit jubileumjaar niet alleen een reeks van feesten en evenementen bedoeld om diepere vroomheid te bevorderen, hoe wenselijk dat ook is. Het veel meer gewaagde doel is om een ​​revolutie te lanceren -  geestelijk in de kern, maar met dreigende sociale en zelfs politieke gevolgen.

Het volledige artikel van John Allen

KNR-webpagina over barmhartigheid