Website religieus erfgoed

Gepubliceerd op: 4-12-2015 om 09:09 door WvdV. Bron: toekomstreligieuserfgoed.nl

AMERSFOORT - De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed een interactief platform gelanceerd.

Op de nieuwe website toekomstreligieuserfgoed.nl treft men naast nieuws informatie aan over evenementen en praktijkvoorbeelden. De website fungeert voorts als een kennisbank voor kerkeigenaren, overheden, geïnteresseerden en ontwikkelaars.

De Agenda Toekomst Religieus Erfgoed is in juni 2014 gepresenteerd in Amersfoort. Deze landelijke samenwerkingsagenda die tot eind 2016 loopt, telt ruim dertig partners; van het Kaski, Kerk en Klooster/ BOEI, de Konferentie Nederlandse Religieuzen, het Catharijneconvent tot de Stichting Kerkelijk Geldbeheer, de Taske Force Toekomst Kerkgebouwen en de Stichting Oude Groninger Kerken. Deze organisaties willen samen een breed draagvlak voor religieus erfgoed en bewustzijn creëren rond de groeiende problematiek van leegstaande kerken en kloosters. Daarnaast is het doel om te komen tot werkbare afspraken tussen betrokken partijen rondom behoud en afstoting kerken en kloosters. Het derde doel is om kennis rondom behoud, ontwikkeling en afstoot van religieus erfgoed te waarborgen.

OKD 2015
Poster van Open Kloosterdag 2015

De organisaties hebben zeven speerpunten vastgesteld, die door werkgroepen vertaald worden naar tastbare acties met heldere doelstellingen en concrete resultaten. Om de kennis en de betrokkenheid bij het erfgoed te vergroten is een nationaal Open Kerken-programma in de maak. Het doel van dit initiatief is dat een breed publiek in aanraking komt met het kerkelijk erfgoed: fysiek en digitaal. In oktober 2016 zal een internationaal congres over religieus erfgoed en toerisme worden gehouden samen met de World Tourism Organization (UNWTO), de gespecialiseerde VN-instelling op het gebied van toerisme.

Symposium

De Agenda Toekomst Religieus Erfgoed houdt op 12 februari een symposium over de toekomst van plattelandskerken. Dat gebeurt in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Er worden strategieën voor voortgaand religieus gebruik, afstoting, herbestemming of sloop van plattelandskerken belicht.