Bericht uit Parijs 2: Klimaatmars

Gepubliceerd op: 1-12-2015 om 13:22 door G. Moorman.

PARIJS - Een tweede bericht vanuit Parijs dit keer over de klimaatmars die uiteindelijk deels toch doorging.

Climate justice now!

 Vanwege de noodtoestand die de Franse regering heeft afgekondigd mogen er in heel Frankrijk geen demonstraties worden gehouden. De organisatoren van de Climate March in Parijs hebben het verbod zondagmiddag omzeild door niet op de openbare weg, maar op het trottoir te demonstreren. Vanaf Place de la Republique tot aan Place Nation vormden tienduizenden een menselijke keten.

Een carnavaleske sfeer groette me toen ik met mijn vriend het metrostation Voltaire verliet. Mensen hadden zich door het demonstratieverbod niet laten weerhouden om massaal de straat op te gaan. Er werd gezongen, muziek gemaakt, gescandeerd ("What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!"). Her en der in de keten zag ik groeperingen uit andere delen van de wereld:  Afrikaanse ecofeministen, inheemse volken uit Nieuw Zeeland, Koreanen. Al met een al een bont gezelschap zoals je die zelden ziet, geweldig! Ik hoopte op een zichtbare aanwezigheid van kerkelijke groeperingen, maar die heb ik helaas niet gezien.

Parijs Afrikaanse ecofeministen

Verander het systeem, niet het klimaat

Op borden werd aandacht gevraagd voor  zo'n beetje alle thema's die leven binnen de milieubeweging. De tekst die het meest te zien was op spandoeken en sandwichborden was "Changeons le systeme, pas le climat". Daarmee legden de demonstranten wat mij betreft de vinger op de zere plek. Het is maar de vraag of de regeringsleiders bereid zijn economische belangen opzij te zetten om het milieu te sparen en klimaatverandering een halt toe te roepen.Het gastland Frankrijk is kampioen nucleaire energie en COP21 wordt gesponsord door multinationals die zorg voor de schepping en zorg voor de armsten echt niet tot hun taak rekenen. Dit soort ongerijmdheden voorspellen weinig goeds voor de benodigde ommekeer naar een systeem waarin het algemeen welzijn op de eerste plaats komt.

 Na anderhalf uur loste de menselijke keten zich min of meer op. Een groep mensen liep terug richting République. Mijn vriend en ik gingen een hapje eten. Op de terugweg hoorden we dat het metrostation République gesloten was. De metro stopte er niet; wel zagen we een klein commando politiemensen hollen door het lege station. 's Avonds zagen we op het journaal dat er op het plein een kleine veldslag had plaatsgevonden. Een carnaval dat eindigt in rookwolken van traangas. 

parijs bord demonstratie