Catharijnendag/Catharinadag

Gepubliceerd op: 28-11-2015 om 11:59 door WvdV.

KRANENBURG - Op 27 november 2015 vond de Catharijnendag / Catharinadag plaats, een evenement waarmee het Titus Brandsma Instituut Nijmegen, in samenwerking met de KNR en de Stichting Christine de Pisan belangrijke maatschappelijke problemen op de agenda wil zetten.

De insteek voor het Titus Brandsma Instituut hierbij is de oude spirituele traditie van de Devotio Moderna, voor de KNR gaat het om de zorg voor rechtvaardige man-vrouw-verhoudingen. Het thema van de Catharijnendag 2015: Verontwaardigd! – Armoede in tijden van overvloed.

In het middagdeel van het programma traden vier sprekers op: Hedwig Meyer-Wilmes, Ronald Tinnevelt, Hans-Jürgen Arens en Tjeu van Knippenberg. Hedwig Meyer-Wilmes sprak over het conflict tussen roeping en gender, hetgeen tot uiting kwam en komt in de kleding. Ronald Tinnevelt benadrukte in zijn lezing dat emoties in ons denken en spreken over armoede niet te snel de overhand moeten hebben. Verhelderend was het onderscheid in vier dimensies: absolute- en relatieve armoede, materiële en sociale armoede. Hans-Jürgen Arens riep op tot authentieke caritas en Tjeu van Knippenberg sprak over de binnenkant van de caritas: bezieling, kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid, de menselijke maat en het religieuze perspectief. Twee jonge Afrikanen vertelden over het project Armoede en leiderschap. Zij willen de brain drain vanuit hun landen van herkomst een halt toeroepen door zelf de vruchten van hun (Duitse) vorming in te zetten in Afrika. Muzikale intermezzi werden verzorgd door de jonge virtuoos op de gitaar Antonia Ferderer en Annette Regnitter en Ekatharina van Eykels.

Catharijentag 2015

Tijdens een voedzame maaltijd in de kelders van het Katharinenhof, waarbij Ludwig van der Grinten een korte tafelrede hield, werden nieuwe grensoverschrijdende contacten gelegd. Günter Steins, de burgemeester van Kranenburg, zette zijn gemeente op de kaart door een aantal kenmerken te noemen. Kranenburg is relatief klein, maar omvat negen buurtschappen, er zijn veel beschermde natuurgebieden, relatief veel bos en een kwart van de beroepsbevolking werkt in Nederland. Er wonen circa 200 vluchtelingen in 'gewone' Kranenburgse huizen. Tot slot werd de Catharijnenpreek gehouden door de bekende kunstenaar en performance-filosoof Bazon Brock.

Meer informatie