Religieuzen zoeken mee naar oplossingen voor vluchtelingen

Gepubliceerd op: 27-11-2015 om 15:54 door gm.

- Europa is in de ban van vluchtelingen. Het publieke debat wordt heen en weer geslingerd tussen compassie en angst. Hoe langer de vluchtelingencrisis aanhoudt hoe sterker echter de laatste emotie de overhand neemt. Religieuze gemeenschappen kunnen een belangrijke rol spelen in het publieke debat door zich te laten leiden door het morele kompas dat het evangelie hen aanreikt.

Begin 2014 waren er volgens cijfers van de UNHCR 51,2 miljoen vluchtelingen ter wereld. In de 28 lidstaten van de EU, plus Noorwegen en Zwitserland, zijn volgens cijfers van de European Council on Refugees and Exiles ongeveer anderhalf miljoen erkende vluchtelingen. Eigenlijk dus maar een klein percentage van het totale aantal vluchtelingen wereldwijd.

Oproep van de paus

Paus Franciscus roept regelmatig op tot een ‘globalisering van de solidariteit’. Op 18 januari 2015, Werelddag van Migranten en Vluchtelingen, zei hij: “Laten we de juiste voorwaarden scheppen om ervoor te zorgen dat de oorzaken die hele bevolkingen tot vlucht dwingen stap voor stap aan te pakken.” Later in het jaar, op 6 september, vroeg hij alle parochies en religieuze gemeenschappen in Europa om hun deuren open te zetten voor vluchtelingen. De twee Vaticaanse parochies, de Sant’Anna dei Palafrenieri en de San Pietro in Vaticano, gaven alvast het goede voorbeeld en namen elk een vluchtelingenfamilie op.

Opvang door religieuzen

In Nederland bieden verschillende religieuze gemeenschappen gastvrijheid aan mensen in nood. De Hoogstraatgemeenschap van de zusters van Liefde in Eindhoven en de Vuurhaardgemeenschap van de fraters van Tilburg in Udenhout delen al vele jaren hun woonruimte met vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus hebben. Ook andere gemeenschappen, van zowel contemplatieve als actieve religieuzen, nemen geregeld een of meerdere vluchtelingen op in eigen huis, zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven.

Hoogstraatgemeenschap

de Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven

Het PIN-fonds dat namens de religieuzen projecten steunt in Nederland geeft al jaren prioriteit aan projecten voor vluchtelingen. Het steunt initiatieven die huisvesting, gezondheidszorg en opleiding bieden aan met name die groep vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus heeft.

De sterke toename van het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt vraagt ook van religieuzen een extra inspanning. Het COA heeft in oktober 2015 ordes en congregaties benaderd met de vraag om gebouwen beschikbaar te stellen voor opvang van asielzoekers. Het blijkt in de praktijk echter lastig om plekken te vinden die voldoen aan alle eisen van de COA, met name de eis dat er op een locatie minimaal 200 mensen worden opgevangen. Op 18 februari 2016 vindt een bijeenkomst plaats met religieuzen en COA om te bespreken of religieuze gemeenschappen een rol kunnen spelen bij de huisvesting van kleinere groepen vluchtelingen.

Bijbelse opdracht

Het vluchtelingenvraagstuk zal ook de komende jaren volop in de belangstelling staan. Religieuzen willen zich laten leiden door de Bijbelse opdracht om vreemdelingen en mensen in nood welkom te heten. Zij zullen blijven zoeken naar manieren om vluchtelingen gastvrij te ontvangen, samen met andere ‘mensen van goede wil’ die in vluchtelingen in de eerste plaats medemensen zien, broeders en zusters waarin het gelaat van Christus oplicht.