Huis van Compassie

Gepubliceerd op: 24-11-2015 om 08:50 door WvdV.

NIJMEGEN - Vanuit de christelijke traditie is de diaconie gericht op het bevorderen van barmhartigheid en gerechtigheid in de samenleving. Ruim twee jaar geleden is de diaconie in Nijmegen gestart met het ontwikkelen van het ‘Huis van Compassie’ in Diaconaal Centrum ‘de Haard’ in het Willemskwartier.

Men richt zich op een groep van mensen van goede wil die in Nijmegen mee willen werken aan vrede en gerechtigheid voor kwetsbare mensen; daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en sociaal geïsoleerde en zorg behoevende ouderen. Predikant Paul Oosterhoff: ‘Toen Karen Armstrong in het najaar van 2013 in Nijmegen was om een Soeterbeecklezing te houden heeft ze ons huis geopend door zeven kleurige linten met elkaar te verbinden. We sluiten aan bij de wereldwijde beweging van het 'handvest voor compassie'. Daarin draait het om de 'gulden regel': Behandel je medemens in nood, zoals je zelf behandeld zou willen worden als je zelf in die situatie zou verkeren. We ervaren dat de begrippen ‘diaconaat’, ‘compassie’ en ‘barmhartigheid’ bij sommigen negatieve connotaties oproepen. Maar velen reageren positief, het Huis van Compassie kan sinds haar start rekenen op zeer veel bijval en concrete steun. Er zijn zo’n 50 vrijwilligers actief. Het opbouwen van een compassievolle stad gebeurt van onderop door tientallen organisaties samen te brengen rond vragen als: wat betekent compassie voor jou en hoe kunnen we elkaar versterken?’

Laagdrempeligheid

Vanuit de ervaring dat juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen kan leiden tot begrip en respect voor elkaar is het Huis een laagdrempelige plek met tal van activiteiten voor kwetsbaren én voor mensen die het goed gaat. Voor de organisatie van die brede waaier aan activiteiten die in en vanuit het Huis van Compassie plaats vinden werkt men samen met andere locale groepen zoals het Vincent de Paul Center, Stichting Gast, de Raad voor Religie en Levensbeschouwing Nijmegen, het Centrum voor ontmoeting in levensvragen (COIL), Vluchtelingenwerk, het Kruispunt, Tandem, RIBW, Wereldvrouwenhuis Mariam en de Boskapel.

Huis van Compassie

Coördinator Pieter Poels: ‘Er zijn kookcursussen voor mensen die gebruik moeten maken van de Voedselbank, maaltijden waarbij ontmoeting van verschillende groepen centraal staat en lobbyactiviteiten waarbij beleidsmakers onze doelgroepen ontmoeten. Vrij nieuw is de moestuin. Deze is opgezet door mensen, die zelf afnemers zijn van de Voedselbank. Zij verbouwen gewassen voor de voedselpakketten die elke vrijdag worden verdeeld. Een stukje van de moestuin wordt bewerkt door leerlingen van de basisschool in de wijk. We zijn net begonnen met een wijkklussenteam dat bedoeld is om hulpbehoevende ouderen te ondersteunen. Dat team bestaat uit ongedocumenteerde asielzoekers; zij zetten zich graag in voor anderen en tegelijkertijd fungeert het als een vorm van sociale activering. Regelmatig kunnen buurtbewoners in het zogenaamde ‘repaircafe’ terecht om hun kapotte spullen te (laten) repareren. Tijdens de zogenaamde Open Mic avonden zet men letterlijk de microfoon open en iedereen die dat wil kan dan laten zien en horen wat zijn of haar talent is: zingen, dansen, poëzie voorlezen, goochelen of musiceren. In het voorjaar waren er muziekoptredens van kinderen, men zong prachtige Syrische liederen, iemand droeg een gedicht van Nijhoff voor. De entree is gratis en iedereen is welkom: jong en oud, hoogopgeleid of met het leven als leerschool, met roots in Nederland of daarbuiten, moslim, christen, zonder geloof, het maakt allemaal niet uit. In Nijmegen-Noord zijn honderd Eritrese jongeren gehuisvest in voormalige studentenwoningen. Zij zullen vanaf januari 2016 in het Huis van Compassie leren hoe ze een smaakvolle maaltijd kunnen bereiden en maken tegelijkertijd kennis met mede-stadsgenoten. Het nabijgelegen vluchtelingenkamp Heumensoord is de grootste in zijn soort van heel Nederland. Vanuit het Huis van Compassie lopen diverse lijntjes in de richting van het kamp om ondersteuning te bieden en om mensen met elkaar te verbinden. Nadat mensen zijn voorzien van bed, bad en brood komt de vraag: waar kunnen we terecht om te bidden? De kerk in Brakkenstein staat open voor het bijwonen van vieringen en voor ontmoetingsmogelijkheden. Paul Oosterhoff ondersteunt vanuit de diaconie de welkomstwinkel door middel van de Kledingbank. Het Huis van Compassie is net met een fietsenactie gestart: tweedehands fietsen worden verzameld voor bewoners van Heumensoord.

Waarom dit Huis van Compassie?

Pieter Poels: ‘Er moet meer gebeuren voor en door meer mensen, de krachten moeten worden gebundeld en versterkt, want het aantal personen dat een beroep doet op ons Huis van Compassie groeit nog steeds. In onze samenleving vallen steeds meer mensen buiten de boot. Zij missen de aansluiting bij sociale netwerken, zijn buiten het bereik van gevestigde instanties en/of verkeren in sociaal isolement. De economische crisis verergert de situatie nog meer en dat versterkt de noodzaak om de krachten te bundelen en extra krachten in de Nijmeegse samenleving los te maken. In het Huis van Compassie gebeurt dit vanuit een breed maatschappelijk, cultureel en religieus perspectief; en niet alleen met activiteiten voor de meest kwetsbaren zelf, maar juist ook vele verschillende activiteiten die de bewustwording en de actieve betrokkenheid van een brede groep Nijmegenaren bij de meest kwetsbaren vergroten. Hierbij moet je denken aan publieksbijeenkomsten met Huub Oosterhuis, gespreksavonden over de Vredesverklaring van Nijmegen of over pater Damiaan. We willen op tal van manieren mensen met elkaar verbinden. We organiseren onder meer debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen waarbij compassie centraal staat. En volgend jaar gaan we meedoen met de Walk of Wisdom in de hoop dat al lopend ook nieuwe contacten gelegd worden. ’

Het project is mede mogelijk gemaakt door de gezamenlijke religieuzen via de commissie PIN

www.huisvancompassienijmegen.nl