Honderdvijfenzeventig jaar broeders FIC

Gepubliceerd op: 20-11-2015 om 10:10 door WvdV.

MAASTRICHT - Op zaterdag 21 november 2015 is het 175 jaar geleden dat de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (FIC) zijn gesticht door mgr. Louis Rutten en broeder Bernardus Hoecken.

In het kader van deze herdenking vonden in de voorbije weken al diverse speciale activiteiten plaats. Op   donderdagmiddag 19 november was er in De Beyart een bijeenkomst voor een groep van genodigden: kerkelijke en wereldlijke autoriteiten, medewerkers, medebroeders, geassocieerden en leden van de  Kontakt-groep Maastricht (KGM).

De voorzitter van de werkgroep FIC 175, broeder Wim Swüste, heette de genodigden van harte welkom in de kapel van de Beyart. Hierna was er een toespraak door generaal overste broeder Martinus Handoko. Broeder Handoko memoreerde hierin het begin van de congregatie. Stichter Ludovicus Hubertus Rutten was de zoon van een welgestelde familie, die woonde in de Jodenstraat in Maastricht. In de negentiende eeuw werden veel broeder- en zustercongregaties gesticht, zoals de Broeders van Liefde in 1807,  de Fraters van Tilburg in 1844, de Broeders van Huijbergen in 1854, de Zusters Onder de Bogen in 1837 en de Zusters Franciscanessen van Heythuysen in 1848. De Congregatie FIC toonde een snelle groei in aantallen broeders en in apostolaatswerken, vanaf 1920 ook in de missie. De van oorsprong Nederlandse 'Broeders van Maastricht' werd in het midden van de 20e eeuw een internationale congregatie. Momenteel werkt de congregatie in zes landen: Indonesië, Chili, Malawi, Ghana, Timor Leste en Nederland. Broeder Handoko besprak de uitdagingen van de toegenomen secularisatie en van de veroudering van de gemeenschap. Hij besloot zijn toespraak met het noemen van een vijftal hoofdpunten voor de toekomst: de noodzaak tot herbronning op het Evangelie, het behoeden en behouden van kwaliteit van leven, het behoud van het fundament, het handhaven en bevorderen van de eenheid onder de provincies en intensivering van samenwerking met alle mensen van goede wil. Een ambitieus programma dat aantoont dat de congregatie niet aan het uitsterven is, maar zich in een proces van vernieuwing en omvorming bevindt.

Broeders FIC (verkleind)

Dat het verhaal verder gaat bleek ook uit de getuigenissen van drie vrouwen: zuster Claudia Theinert, mevrouw Mireille de Vos en mevrouw Rasa de Zanger. Aan het begin van haar toespraak citeerde zuster Claudia de popgroep Abba ('I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything'), Martin Luther King jr ('I have a dream') en het bekende 'Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.' Dit was een opstapje naar de droom van de Broeders FIC ten aanzien van de opvoeding en vorming van de jeugd. Zuster Claudia Theinert heeft in tien jaar van nauwe samenwerking de broeders FIC goed leren kennen en zij voelt zich met hen verbonden. Zij stelde dat ''God is liefde'' in alles de leidraad is voor de broeders, goed zijn en van daaruit goed doen. En hun wijze van bidden typeerde ze als het in liefde tastend zoeken naar God. Als bijzonder kenschetste zij ook hoe met name broeder Johan Muijtjens steeds heeft benadrukt dat vorming alle aspecten van het mens-zijn omvat en dat daarom de integratie van een gezonde spiritualiteit en een gezonde seksualiteit zo wezenlijk zijn. Zuster Claudia typeerde de broeders als 'heren met een droogdoek' en zij lichtte dat toe met enkele sleutelwoorden: warmte en waardering, beleefdheid en beschaafdheid. Volgens haar verlaten de broeders nooit de eetzaal voordat alles opgeruimd op de kar staat. Naast ontwikkeld en belezen, eigenwijs en fijngevoelig zijn het ook zorgzame en dienstbare mensen, die zien wat er te doen staat en dat aanpakken. De lofzang van zuster Claudia op de broeders FIC was merkbaar authentiek. Zij besloot met haar wens dat velen de droom van de broeders voor een betere wereld met name voor de armen en achtergestelden zullen delen, opdat dit het begin van een nieuwe werkelijkheid zal kunnen zijn. Hierna vertelde mevrouw De Vos hoe zij met ‘Missie en Jongeren’ naar Chili ging om met gehandicapte kinderen te werken. In Talca zette ze zich in voor verslaafden in het project van broeder Gait Welling met wie zij een hechte vriendschap heeft opgebouwd. De loco-burgemeester van Maastricht, de heer Willems, haalde onder meer herinneringen op aan broeder Berkelmans, zijn aardrijkskunde-docent. Als blijk van waardering voor de grote verdiensten van de broeders voor de stad bood hij hen een schilderij aan. Mevrouw Rasa de Zanger vertelde over ‘haar’ centrum In de rooden leeuw. Dat gebouw staat op de fysieke plek waar 175 jaar geleden de congregatie met activiteiten van start ging. Het is nu een centrum voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van alle gezindten. Juist in deze tijd, waarin er steeds meer moet gebeuren voor minder geld, is het centrum voor velen een plek waar ze op verhaal kunnen komen. Enthousiast vertelde mevrouw De Zanger over het nieuwste initiatief van het 'Vrijwilligerscollege’. En zo gaat het verhaal van de Broeders FIC dus verder op het gebied van spiritualiteit, aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving en voortzetting van vorming en onderwijs in de geest van de FIC.

Het strijkkwartet van de Philharmonie Zuidnederland zorgde voor meeslepende muzikale intermezzi. Na vertrek van het kwartet bespeelde Beyartorganiste mevrouw Corrie Dam het orgel. De genodigden mochten ook zelf zingen: het zesde couplet van het Wilhelmus, het speciaal door de Werkgroep FIC 175 geschreven feestlied en het Limburgs Volkslied.

Hierna was er gelegenheid voor informele ontmoetingen, een glaasje en een feestmaal. Alle genodigden kregen bij het afscheid een speciale kalender, opdat zij niet zouden vergeten...

Meer informatie over de congregatie