Maria Petyt

Gepubliceerd op: 16-11-2015 om 10:27 door WvdV.

NIJMEGEN - Op 19 november vindt de presentatie plaats van een studie over de zeventiende eeuwse mystica Maria Petyt.

De geschriften van Maria Petyt (1623-1677) behoren tot de meest interessante autobiografische documenten in de Karmelitaanse traditie. Tot voor kort werd deze kluizenares gepresenteerd als een persoon, die zich uit de wereld had teruggetrokken en zich had toegewijd aan een leven van gebed en intense mystieke ervaringen. Een bij toeval ontdekt Latijns manuscript vormt aanleiding voor een ander perspektief op Maria Petyt. Uit het manuscript blijkt dat zij zich nauw betrokken voelt bij de politieke ontwikkelingen van haar tijd en zij bidt voor Lodewijk XIV en de Franse legers. Zij ontwikkelt een profetische manier van bidden, krijgt politieke visioenen en spreekt haar afschuw uit over de strijd tussen katholieke vorsten en de innerlijke verdeeldheid binnen de Kerk.

Maria Petyt
De ontdekking van dit geschrift werpt niet alleen een ander licht op de spiritualiteit van Maria Petyt maar stelt ook vragen naar de profetische spiritualiteit van de Karmel van haar tijd. Tijdens de boekpresentatie wordt zowel de inhoud van het boek gepresenteerd als nader ingegaan op deze vraag.

De middagvoorzitter is dr. Elisabeth Hense, universitair docent spiritualiteit aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.

Maria Petyt. Profetische spiritualiteit ten tijde van de Hollandse oorlog 
Datum: 19 November 2015
Tijd:16:00 tot 18:00 uur
Locatie: Erasmusplein 1, E. 15.39-15.41

Meer informatie over het programma

Maria Petyt – A Carmelite Mystic in Wartime. Joseph Chalmers, St. Luke Institute, Washington, Elisabeth Hense, Veronie Meeuwsen, Esther van de Vate, Radboud University, Nijmegen (eds.) Radboud Studies in Humanities, 4. Leiden: Brill 2015. ISBN13: 9789004291867, met bijdragen van Mirjam de Baar, Anne-Marie Bos, Joseph Chalmers, Giovanni Grosso, Elisabeth Hense, Michel van Meerbeeck, Veronie Meeuwsen en Esther van de Vate. Het boek is hier in te zien (Open Access).