''Uitgehoord!"

Gepubliceerd op: 13-11-2015 om 22:35 door Marie-Antoinette Willemsen.

OOSTERHOUT - Op een natte novemberavond (de 12de ) zitten ongeveer veertig personen in de kapel van de Sint Paulus abdij. Ze zijn gekomen om de presentatie bij te wonen van een boek met de titel 'Uitgehoord!' Daarin staan 21 verhalen uit het monastieke kloosterleven, geïllustreerd met zacht gekleurde gouaches van Davide Meindersma.

De verhalen geven een beeld van de diverse ‘kloosterjobs’, de taken die de leden van een  contemplatieve orde moeten verrichten voor hun dagelijks onderhoud. Het zijn eenvoudige bezigheden, zoals het werk in de keuken, het doen van de was, het bijhouden van de moestuin, de zorg voor het kleinvee of het ontvangen van gasten.

Maar de auteur, Dirk Hanssens osb, koppelde deze taken aan de vraag naar de diepere motivatie van de moniaal. De gesprekjes publiceerde hij aanvankelijk als afleveringen in het tijdschrift De Kovel, monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland. Daar trokken ze de aandacht van de directie van de Nederlandse uitgeverij Royal Jongbloed en werd het idee geboren deze verhalen te bundelen.

uitgehoord

Algauw bleek dat de stukjes gefingeerde interviews waren, waarbij de kwaliteit te danken is aan het inlevingsvermogen van de auteur.  Gelardeerd met anekdotes, aforismen en scherts geven de verhalen een inkijkje in het besloten leven achter de kloostermuren.

De avond biedt een gevarieerd programma, waarbij voordrachten worden afgewisseld met muzikale intermezzo’s. Het meeste indruk maakt het referaat van de trappist Guerric Aerden uit Westmalle, die zijn activiteiten beschrijft op een ‘vrije’ zondag. Ook dan heeft hij de zorg voor de kippenren, naast het begeleiden van enkele jonge novicen, het oefenen met de scola en zijn intellectuele arbeid. De combinatie van bezigheden brengt hem tot de conclusie dat de ‘Gewone taken die je verricht binnen de vijf uren die dagelijks voor werken bestemd zijn, werk dat meermaals onderbroken wordt door gebedsmomenten, (…) harmonie en innerlijke vrede bevordert.’ En  juist dat zoekt een moniaal en hij of zij niet alleen.

De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje, maar de kou in de kapel drijft de meeste bezoekers toch redelijk op tijd huiswaarts.  

Uitgehoord! van Dirk Hanssens osb
Illustraties van Davide Meindersma
Uitgeverij Royal Jongbloed, 96 pp., €15,-.