Boekpresentatie oud abt Baeten

Gepubliceerd op: 13-11-2015 om 11:15 door WvdV.

HEESWIJK - Op 14 november vindt de feestelijke presentatie plaats van een boek over het leven van emeritus-abt Ton Baeten van de Abdij van Berne.

Ton Baeten (Tilburg,1931) trad in 1949 in in de abdij van Berne. Na zijn priesterwijding in 1956 studeerde hij klassieke talen in Utrecht. In 1968 werd hij prior en in 1982 volgde zijn verkiezing tot 68ste abt van de abdij. Sinds 2000 is hij emeritus-abt. Als abt werd hij een bekende en toonaangevende figuur in progressief-katholiek Nederland. Ton Baeten uitte in veel geschriften zijn betrokkenheid bij de Nederlandse katholieke kerk en toonde zich in zijn talrijke inleidingen en spreekbeurten bezorgd over de richting die deze vanaf de jaren tachtig insloeg. Hij speelde een belangrijke rol in de organisatie van de religieuzen en bleef ook na zijn aftreden nog jaren pleiten voor een ander gezicht van de kerk.

Baeten

De huidige abt Denis Hendrickx O.Praem. schreef in zijn voorwoord onder meer: 'In meerdere opzichten is Ton voor mij een leermeester geweest, hoezeer ik mij ook realiseer dat de dienst van de leiding nu andere bewegingen vraagt dan een twintigtal jaren geleden. Maar de kern van de boodschap blijft en vraagt telkens om een hedendaagse verpakking. (-) Als ik mij baseer op de verschillende geschriften die van zijn hand zijn verscheen ben ik ervan overtuigd dat dit levensverhaal een mooie afrondende betekenis heeft.'

Jean van Stratum studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na een loopbaan in het voortgezet onderwijs schreef hij een aantal boeken over onderwerpen die met de abdij van Berne te maken hebben.

Jean van Stratum, De levensgang van Ton Baeten. Oud-abt van de Abdij van Berne in gesprek met dr. Jean van Stratum. ISBN 978 90 5625 448 3