Acht eeuwen dominicanen

Gepubliceerd op: 9-11-2015 om 07:55 door S. Draisma. Bron: www.dominicanen.nl

UTRECHT - Wereldwijd klonk zaterdag het feestlied bij het begin van het feestjaar ter ere van het 800-jarig bestaan van de Orde van de Predikers: Laudare, Benedicere, Praedicare.

In de Utrechtse Dominicuskerk waren de Nederlandse dominicanen bijeengekomen. Ook daar klonk het lied aan het einde van de vesperviering waarmee de feestelijke jubileumbijeenkomst besloten werd. Sipke Draisma doet verslag.

‘Laudare, benedicere, praedicare’ staat in de wapenspreuk van de Orde der Predikers, die in 2016 acht eeuwen bestaat: loven, zegenen, prediken. Het jubileumlied is gemaakt in de Filippijnen.

‘Rumoer van het nieuwe’ luidde het thema van de bijeenkomst in Utrecht, georganiseerd door de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland. Inleider professor en lekendominicaan Erik Borgman herinnerde zijn gehoor eraan dat het paus Franciscus zelf is die vindt dat de kerk wel wat rumoer kan gebruiken en dat volgens de paus de stilte de dood in de pot is voor de kerk wereldwijd.

Erik B 07112015

Volgens Borgman zie je in de chaos het nieuwe in de kerk aan het licht komen. Maar om zo te kunnen zien vereist moed en vertrouwen. Volgens hem moeten we niet wegvluchten voor de problemen waar de kerk mee te maken heeft en de crisis evenmin wegredeneren. We zouden juist als gelovigen en in deze situatie ons moeten realiseren dat we uiteindelijk als kerk en gelovigen niet gered worden door wat we hebben maar door wat we krijgen.

Professor Jozef Wissink stelde dat de Schriften ons leren dat juist in tijden van ballingschap nieuwe dingen ontstaan. Volgens hem is geloven en kerk-zijn nooit af.

’s Middags kwamen vier lekendominicanen aan het woord die vertelden over hoe zij in hun dagelijks leven Christus op het spoor komen en er kerk-zijn ervaren.

Magister-generaal Bruno Cadoré sprak vanuit Rome via een videoboodschap de aanwezigen toe. Hij riep de aanwezigen op om vooral predikers van barmhartigheid te worden en besloot zijn oproep met een krachtig: ga en predik.

Het volledige bericht