125 jaar Karmelieten in Oss

Gepubliceerd op: 2-11-2015 om 08:29 door WvdV. Bron: www.karmel.nl

OSS - Dit jaar wordt herdacht dat de Karmelieten zich 125 jaar geleden in Oss hebben gevestigd.

Zij zijn in die 125 jaar op vele terreinen actief en betrokken geweest. Met de komst van de karmelieten hebben zij een belangrijke plaats zowel in het godsdienstig als in het maatschappelijk leven. Zij werkten in het onderwijs, ondersteunden parochies en kloosters van zusters. Maar ook waren ze betrokken bij het industriepastoraat en noodopvang in het "Verdihuis" (voormalig Karmelklooster in de Verdistraat). Ook is de karmel actief betrokken geweest bij het opzetten van "De Wereldwinkel" in Oss.

poster expo karmel

Vanaf 15 oktober is er in het Stadsarchief van Oss een tentoonstelling met kunstvoorwerpen en oude foto's  over "125 jaar Karmel in Oss". Van 6 tot 8 november wordt stil gestaan bij het feit  dat Titus Brandsma 30 jaar geleden zalig is verklaard (1985). Op 6 november is er een symposium in het gemeentehuis van Oss met tal van gerenommeerde sprekers. Op 7 november wordt er in de St Jozefkerk aan de Oude Molenstraat een expositie geopend van werkstukken gemaakt door parochianen en beeldende kunstenaars, waarin zij verbeelden wat "Karmel" voor  hen betekent. Op zondag 8 november is er een feestelijke eucharistieviering. 

Gedenkboek over karmelieten

Karmelieten die in Oss hebben gewoond en gewerkt, hebben een bijdrage over hun persoonlijke ervaringen en belevenissen geschreven. Het boek, met vele foto's, geeft een tijdsbeeld over de periode vóór en na het IIe Vaticaans Concilie, medio jaren '60. Een inkijkje wordt gegeven in het veranderde kerkelijk leven.

gedenkboek karmel


Het gedenkboek is te koop bij Boekhandel Derijks, Stadsarchief Oss, Bibliotheek Oss, VVV en de receptie van de Titus Brandsmaparochie aan de Oude Molenstraat in Oss.