Bestuurswisselingen

Gepubliceerd op: 3-11-2015 om 13:24 door . Bron: Verschillende secretariaten

DIVERSE LOCATIES - Overzicht nieuwe besturen

Lazaristen
H. Jaspers, overste
L. Mouës, econoom en lid
J. Pubben, lid
M. van Knippenberg, lid
G. Coenen-Veling, lid

Zusters van het arme Kind Jezus
M. Voermans, overste
C. Notermans
M.Bischoff

Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel in Nederland
Op 25 augustus heeft pater Saverio Cannistrà o.c.d. de volgende personen benoemd:

Federale Raad
L. van Steensel o.c.d., voorzitster
B. Koenegras o.c.d., vice-voorzitster
M. de Charro o.c.d.
H. Janssen
J. Peters

Raad van Toezicht
B. (Dick) Cobben o.c.d., voorzitter
I. Wesenaar - de Vette
B.  Wanders

Vrouwen van Bethanië
T. Starmans, algemeen overste
M. Rijk, raadslid

Men zoekt het komende jaar naar een religieus of priester, die als derde bestuurslid zal kunnen functioneren. Het nieuwe bestuur is op 1 september 2015 in functie getreden.

Het bestuur wordt bijgestaan door:
I.Popma, adviseur bestuur en beleid
J. Reinen, adviseur economische zaken

Benedictijnen
H. Vesseur, abt
A. Laudy
R. van den Heuvel
C. Jansen
K. Rietkerk

Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
L. Alkemade, provinciaal overste
I. Bos, lid
F. Moens, lid
H. Lorist, lid

Broeders van Sint Jan
Ringhofer, prior