Boeken en religieuzen

Gepubliceerd op: 30-10-2015 om 10:05 door .

- Deze weken verschijnen diverse publicaties van en over religieuzen.

De publicaties zijn zeer verscheiden: teksten van en over Frans van der Lugt sj, vertaalde Zen-teksten voorzien van commentaar, fictieve interviews met 21 verschillende functionarissen in het klooster en teksten, die oproepen tot meer gerechtigheid. 

Frans van der Lugt

Op 7 april 2014 werd de 75-jarige Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt in het Syrische Homs door het hoofd geschoten. Nog dezelfde dag werd hij begraven en zijn graf werd een pelgrimsoord van onderlinge verbondenheid. Het nieuws over de moord op Frans van der Lugt ging ogenblikkelijk de hele wereld over. In dit boek zijn teksten opgenomen van en over Frans van der Lugt uit de verschillende fasen van zijn leven en werken, te beginnen met de geschiedenis van zijn roeping. Nu, ruim anderhalf jaar na de moord, blijkt hij allerminst vergeten. Een school in een vluchtelingenkamp in Libanon voor Syrische en Irakese kinderen, onder auspiciën van de Jesuit Refugee Service, draagt de naam Frans van der Lugt Center, en in verschillende landen wordt er nog steeds over hem gepubliceerd.

Een citaat uit het boek van Frans van der Lugt zelf: Eén ding vervulde mij steeds meer: liefhebben, maar dan ook met  inzet van heel mijn persoon. Ik houd met heel mijn, helaas zondig, hart van mensen, vooral van de zondaars. Hun daden kunnen nog zo erg zijn, ik voel diezelfde neigingen en begeerten ook in mij, ik heb ze zelfs sterk gevoeld en het heeft zeker niet aan mij gelegen dat ik er zonder kleerscheuren vanaf ben gekomen. De zonde is erg en hoe meer ik tot God zal naderen, des te scherper zal ik dan gaan ervaren, maar geen zonde kan onbegrijpelijk zijn voor wie de eigen zwakheid kent, en geen zonde onvergeeflijk voor wie God kent. Mij rest slechts één weg, de weg die Charles de Foucauld als volgt beschrijft; ‘Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes.’ [Onze verootmoediging is het krachtigste middel dat we hebben om ons te verenigen met Jezus en om goed te doen aan de zielen].

Paul Begheyn sj e.a.Frans van der Lugt sj 1938-2014 Bruggenbouwer en martelaar in Syrië. ISBN 978 90 5625 449 0 Uitgeverij Valkhof Pers.

Gedichten van Ryokan

Kees van den Muijsenberg (1956) is kapucijn en studeerde theologie in Tilburg en spiritualiteit in Rome. Beide studies werden afgerond met als onderwerp ‘De mystiek van Franciscus van Assisi’. Hij was daarna werkzaam als pastor en bestuurder.

Sinds 2008 gaat hij de zenweg en vanaf 2011 werkt hij als zenleraar in de zenlijn LEERE WOLKE van de Duitse benedictijn Williges Jäger. Hij verzorgt sesshins (meerdaagse meditatie) en begeleidt door het jaar heen groepen mediterenden.

De gedichten van kluizenaar zenmeester Ryokan (1758-1831) zijn in de traditie van zen parels die nog steeds glanzen. Op unieke wijze nodigen ze de lezer uit tot grenzeloze openheid in de omgang met de medemens en de natuur. De auteur biedt ze aan als hulpmiddel bij het gaan van de weg. Elk gedicht gaat gepaard met een actualisatie die de ontwikkeling van inzicht ondersteunt. Voor wie thuis mediteert kan dit boek een gids zijn om de éénheid met al wat is te ervaren, stap na stap , week na week.

Op 30 oktober vindt de presentatie plaats van het boek in het kapucijnenklooster in 's-Hertogenbosch.

Kees van den Muijsenberg, Woorden waarvoor geen woorden zijn....Gedichten van zenmeester kluizenaar Ryokan gelezen als gids op de weg. ISBN 978-90-6416-412-5

Meer informatie

Te doen gerechtigheid

Op 7 november 2015 vindt in de Abdij van Berne de presentatie plaats van het boek Te doen gerechtigheid. Gedachten over religieus leven van Denis Hendrickx, norbertijn en abt van de Abdij van Berne.

Denis Hendrickx o.praem. vertelt in een twaalftal hoofdstukken wat hem beweegt, wat hem gaande houdt in deze tijd waarin het soms lijkt of velen de grip op wezenlijke problemen in kerk en samenleving hebben verloren. Hij komt als het ware tegendraads met heldere betogen rond thema’s als gemeenschap, trouw, traditie, ouderdom en gastvrijheid. Niet alleen helder, maar ook betrokken, oprecht, bewogen en zelfbewust vanuit een rijke ervaring. ‘Gedachten over religieus leven’ luidt de ondertitel. Maar een goede verstaander begrijpt al heel snel dat de onderwerpen die de abt aansnijdt, evenzeer van toepassing zijn op alle geledingen binnen de huidige samenleving.Tijdens de boekpresentatie op 7 november is er onder meer een korte inleiding door Ernst Hirsch Ballin en zal er een gesprek plaats vinden met de Vlaamse norbertijn Luc Vankrunkelsven over enkele thema’s uit het boek.

Meer informatie

Uitgehoord

Dirk Hanssens osb schreef een origineel boek waarin 21 kloosterambten en -functies centraal staan. Op 12 november wordt dit boek gepresenteerd in Sint-Paulusabdij (Chemin Neuf): Hoor monniken en monialen uit over wat ze het ‘handvest van de dag’ noemen, over de hun opgedragen taak die ze met geestdrift en bezieling trachten te volbrengen, en het gezegde ‘wie in de boomgaard werkt, mag er uit eten’ krijgt een verrassende spirituele betekenis. Zelfs als ze dan eens morren over de taaie kantjes van hun werk, puur je meestal nog wijze inzichten uit hun klacht. Zo weet de tuinbroeder dat er iets schort aan zijn werkmethode als de bijen stressverschijnselen vertonen en hoedt de abdis er zich voor om hogere ambities te koesteren dan die van de apostel die na de dood van zijn Meester rustig ging vissen. De cantor die zichzelf betrapt op een eenzelvige manier van zingen, herinnert zich graag dat omhooggevallen operettezangers stemplicht met stemrecht verwarren en daarom niet geliefd zijn door zangers die het koorverband waarderen, terwijl de weefster dan weer geleerd heeft dat alles op zijn tijd komt omdat ze vaak de vergissing beging te willen weven wat ze ook later op het afgewerkte weefsel had kunnen batikken.

Wat kloosterlingen zeggen over hun taken, belicht geen etappe in een curriculum vitae, maar belicht een fase in de geestelijke zoektocht. Wie goed luistert gaat een beetje wijzer heen.

Dirk Hanssens osb, Uitgehoord! 21 kloosterjobs uit de doeken gedaan. Elke ‘job’ is voorzien van een treffende full colour illustratie van beeldend kunstenares Davide Meindersma.De bundel is een uitgave van uitgeverij Royal Jongbloed (i.s.m. De Kovel). ISBN 978 - 90 - 8525 - 048 - 7

Meer informatie

boeken collage