Spiritueel testament Franciscanessen

Gepubliceerd op: 16-10-2015 om 11:18 door WvdV.

VEGHEL - Deze maand presenteerden de zusters Franciscanessen aan hun relaties het document 'Als bomen in deze grond'.

Hierin verwoorden de zusters de grondwaarden van waaruit zij leven sinds zij ruim 170 jaar geleden zijn gesticht. Het begint in 1840 met de toenmalige pastoor van Veghel, Bernardinus van Miert, die op zoek gaat naar zusters om het onderwijs aan arme meisjes te verzorgen. Hij vindt drie jonge vrouwen bereid om na een vormingsperiode in Roosendaal als Franciscanessen in Veghel te leven. Zuster Teresia van Miert is de eerste algemeen overste, die in functie zal blijven tot 1891. Zij vormt haar eigen medezusters in het religieuze leven en daarin gaat het vooral om liefhebben, elkaar hoogachten. De gevleugelde uitdrukking hiervoor is 'Ter liefde Gods', omdat God van alle liefde het begin en einde is. Uiteraard is er in dit spiritueel document ook aandacht voor de spirituele grondleggers van de congregatie: Franciscus en Clara. De zusters Franciscanessen stammen uit de traditie van de derde ordelingen van Franciscus en dat houdt in: actief en midden in de wereld, biddend en werkend, in dienst van de minderen.

Nieuwe woorden

De hervorming, gestoeld op de Franciscaanse spiritualiteit en geinitieerd door zuster Johannes van Jezus (1567-1648), heeft in de religieuze instituten, die hierdoor beinvloed zijn, geleid tot een blijvende dynamiek tussen actie en contemplatie. Johanna van Jezus geeft haar zusters vier basisprincipes van spiritualiteit mee: nederigheid, zuiverheid van hart, wederzijdse liefde en versterving. In het document maken de zuster duidelijk dat deze principes niets aan actualiteit hebben ingeboet. Men komt ze nog steeds tegen in gedichten en liedjes van nu.

In het document is er aandacht voor de geschiedenis van de congregatie, onderverdeeld naar vier tijdperken. Daarnaast komen aan de orde: de missie van de zusters toen en nu, de hedendaagse noden die zusters willen helpen lenigen, de eigentijdse invulling van de drie geloften. De zusters richten zich in het document regelmatig rechtstreeks tot de medewerkers van de Stichting Teresia van Miert, die zij als spirituele erfgenamen zien. Het geheel wordt verluchtigd met diverse liederen, een voorbede en tal van fraaie illustraties. Voor wie wil weten wat de zusters ter harte gaat en wat zij willen voorleven en doorgeven aan anderen biedt het spiritueel testament een schat aan waardevolle informatie.

Het document is tot stand gekomen door Adri Bosch als auteur in nauwe samenwerking met de Commissie Erfgoed sfic, bestaande uit de zusters Gerda van Gogh, Germana van Ravestein, Engelberti Engelen en mevrouw Maria Braam.

SFIC

Presentatie van het spiritueel document (Foto: Janneke Doe)

''Als bomen in deze grond''