Lezingen over vluchtelingen

Gepubliceerd op: 13-10-2015 om 16:23 door . Bron: www.albertinumgenootschap.nl

NIJMEGEN - De vreemdeling: bedreiging of uitdaging? Dat is de titel van de nieuwe serie lezingen volgende maand van het Albertinumgenootschap. i

Zelfs gevestigde samenlevingen als de onze zijn voortdurend op zoek naar hun eigen identiteit. In veranderde omstandigheden moeten zij hun voorstellingen en idealen daaromtrent bijstellen. Anderen, mensen van buiten, vreemdelingen, kunnen in dit proces een waardevolle factor zijn.

Maar het andere, de vreemdeling – zeker wanneer die in groten getale op ons afkomt – verontrust ook. Er bestaat zorg om het behoud van de eigen cultuur en de economische zeker­heden. Die spanning van uitdaging en dreiging vormt de kern van deze reeks.

In deze lezingencyclus wordt een aantal fundamentele houdingen tegenover de vreemdeling onder de loep genomen. Allereerst: de vreemdeling als gast. Hoe ver reikt de geboden gastvrijheid? In de tweede plaats de vreemdeling die om economische redenen is binnengehaald: de gastarbeider. Wordt hem ruimte geboden voor zijn eigen cultuur en dat gedurende opeenvolgende generaties? Vervolgens de vluchteling die om asiel vraagt. Wordt aan zo iemand een nieuw thuis gegund?

Mensen van het ontvangende land kunnen ervoor kiezen zich op te sluiten in de vermeende eigen identiteit en al het vreemde af te wijzen. Biedt de notie van wereldburgerschap een uitweg? Is de wereldburger, iemand die zich overal thuis voelt, een realistisch perspectief of slechts een utopisch ideaal?

Heleen Murre van den Berg

Heleen Murre-van den Berg

Een van de sprekers is prof. dr. Heleen Murre-van den Berg, directeur Instituut voor Oosters Christendom, Radboud Universiteit Nijmegen. Zij spreekt op 19 november over ‘De vluchteling: christenen uit het Midden-Oosten’

meer informatie