Spiritualiteiten en het Goede Leven in Latijns Amerika

Gepubliceerd op: 8-10-2015 om 11:36 door Tom Boesten.

MEXICO-STAD - Onder de titel Utopia Vandaag! Spiritualiteiten en het Goede Leven organiseerde Mensen met een Missie een ontmoeting met een deel van haar partnerorganisaties in Latijns Amerika.

De ontmoeting vond plaats in Mexico-Stad van 17 t/m 19 september. Twee leden van de AMA-commissie, Toos Beentjes en Tom Boesten, reisden mee, en maakten kennis met de werkelijkheid van Mexico.

De ontmoeting Utopia Vandaag maakt deel uit van een serie, waarmee Mensen met een Missie vorig jaar begon in Zuid-Afrika, en die, na Mexico nog zal voeren naar een Aziatisch land en naar Nederland. Het onderwerp was oorspronkelijk religie en ontwikkeling, maar in Latijns Amerika heeft men niet zo veel op met religie en ook niet met ontwikkeling. Liever spreekt men van spiritualiteiten (in meervoud) en van het goede leven. Deelnemers kwamen uit Mexico, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chili, Bolivia, Nederland en de Filippijnen. Er waren ook mensen vanuit drie Afrikaanse landen uitgenodigd, maar die werden niet tot Mexico toegelaten.

Utopia Vandaag 2

Utopia Vandaag werd voor alle deelnemers een bijzondere gebeurtenis. Voor veel deelnemers was het een adempauze in hun moeilijke en vaak gevaarlijke werk. Er is moed voor nodig om in Latijns Amerika bezig te zijn met mensenrechten, de achterstelling van de inheemse bevolking, de vele migranten, de criminaliteit rondom drugs. Mensen met een Missie mag zich gelukkig prijzen deel te zijn van zo'n netwerk. Alle organisaties was gevraagd een oudere en een jongere medewerker te sturen, zodat alle leeftijden vertegenwoordigd waren. Ook waren er deelnemers uit protestantse en evangelische kerken. Elke dag werd begonnen met gebed rond een altaar met een rijke Mayasymboliek. Naast besprekingen waren er ook creatieve momenten. Aan het einde van elk groepsgesprek werden de uitkomsten van dat gesprek in beeldende vormen gepresenteerd.

Utopia Vandaag 1

De uitkomsten van de ontmoeting Utopia Vandaag zijn veelbelovend voor Mensen met een Missie. Alle reden om uit te zien naar het vervolg in Azië en in Nederland.