Afscheid van een 'icoon van de KNR'

Gepubliceerd op: 5-10-2015 om 12:34 door GM.

DEN BOSCH / TILBURG - Op vrijdag 2 oktober nam de KNR afscheid van de heer Ad Leys. Als medewerker van de KNR was hij in meerdere functies bijna dertig jaar verbonden aan de KNR, o.a. als secretaris en hoofd bureau KNR. Het bestuur van de KNR had voor de gelegenheid een symposium georganiseerd in het MIDI-theater in Tilburg.

Religieus leven in de toekomst

Onder leiding van prof. dr. Jan Jacobs spraken vier religieuzen over de vraag welke wegen perspectief bieden voor het religieuze leven in de toekomst. Een rode draad in het gesprek was dat religieuzen zich moeten laten gezeggen door wat er in de samenleving gebeurt en mensen moeten bemoedigen. Tegelijk is hun taak om steeds te blijven zoeken, te 'schouwen',  naar wat voorbij de waan van de dag ligt. 

Ridder

De voorzitter van de KNR, br. Cees van Dam, noemde Ad Leys in zijn toespraak een 'icoon van de KNR'. Ad Leijs reageerde met typisch nuchterheid: "Ho, ho, ik zat op deze positie en deed alleen wat er gedaan moest worden!" Hij was echter wel zichtbaar geroerd toen hem de oorkonde werd voorgelezen waarin hij tot Ridder in de civiele orde van Gregorius de Grote werd benoemd. Het lintje werd hem bij deze gelegenheid opgespeld door mgr. van Burgsteden.

Na afloop van het officiële gedeelte, was er nog  de gelegenheid was om Ad Leys de hand te schudden. De grote opkomst en de aanwezigheid van vele religieuzen bevestigden de woorden van de voorzitter.

afscheid ad leys