Bestuurswisselingen

Gepubliceerd op: 25-9-2015 om 09:23 door WvdV. Bron: Diverse secretariaten

UTRECHT / ARNHEM - In de voorbije zomer hebben de Vrouwen van Bethaniƫ en de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel een nieuw bestuur gekregen.

Van 13 tot en met 17 juli 2015 hielden de Vrouwen van Bethanië hun Algemene Vergadering.

Als leden van een nieuw bestuur voor de termijn van vier jaar zijn gekozen:
Mw Toos Starmans, algemeen overste
Mw Mariet Rijk, raadslid

Men zoekt het komende jaar naar een religieus of priester, die als derde bestuurslid zal kunnen functioneren. Het nieuwe bestuur is op 1 september 2015 in functie getreden.

Het bestuur wordt bijgestaan door:
Mw Ineke Popma, adviseur bestuur en beleid
Dhr Jan Reinen, adviseur economische zaken
 

De Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel in Nederland heeft van de Generaal Overste van de Orde van O.L. Vrouw van de Berg Karmel te Rome, de benoemingen ontvangen voor de leden van haar bestuur.

Op 25 augustus heeft pater Saverio Cannistrà o.c.d. de volgende personen benoemd:

Federale Raad
Zr Lucia van Steensel o.c.d., voorzitster
Zr Bernadette Koenegras o.c.d., vice-voorzitster
Zr Mariette de Charro o.c.d.
Dhr Hubert Janssen
Dhr Joop Peters

Raad van Toezicht
Pater Benedict (Dick) Cobben o.c.d., voorzitter
Mw Ineke Wesenaar - de Vette
Dhr Ben Wanders