Religieus vormgeefster

Gepubliceerd op: 24-9-2015 om 08:47 door .

NIJMEGEN - Een kleine tentoonstelling in het KDC wil een indruk geven van het veelzijdige oeuvre van Ans van Zeijst, die mede bepalend is geweest voor ons beeld van de naoorlogse katholieke wederopbouw.

Een paar jaar geleden ontving het Katholiek Documentatie Centrum een zestal archieven uit de erfenis van de opgeheven Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN). Het betreft persoonlijke archieven van katholieke kunstenaars uit de vorige eeuw. Een daarvan is van de kunstenares/vormgeefster Ans van Zeijst (1906-1988), die bij haar intrede in het klooster de naam van zuster Theofoor had aangenomen.

ans van zeijst

Haar archief bestaat voor een groot deel uit drukwerk: exemplaren van de talloze brochures, affiches, tijdschriften, boekomslagen, oorkonden, gelegenheidsprentjes en dergelijke, die zij heeft ontworpen en vormgegeven. Daarnaast bevat het een groot aantal ‘unica’: fraai uitgevoerde ontwerp- en werktekeningen voor kerkelijke gebruiksvoorwerpen als kelken, kazuifels en wandkleden.

De tentoonstelling is te zien t/m 1 november 2015 in de studiezaal van het KDC.