Nieuwe abt St Willibrordsabdij

Gepubliceerd op: 22-9-2015 om 09:28 door . Bron: www.nieuwwij.nl

DOETINCHEM - Nadat Dom Rien van den Heuvel op 3 september j.l. ontslag was verleend als abt van de Sint Willibrordsabdij te Doetinchem, hebben de monniken op 15 september Henry Vesseur tot zijn opvolger gekozen.

Sinds de stichting van de abdij in 1945, nu 70 jaar geleden, is hij de vierde abt van de abdij op de Slangenburg.

Henry Vesseur

Abt Henry Vesseur (Leimuiden,1959) is in 1979 ingetreden bij de Benedictijnen van de abdij Sint Benedictusberg te Vaals (L). Daar legde hij zijn geloften af in 1980 en is in 1993 priester gewijd. In 1999 is broeder Henry naar de Slangenburg verhuisd om de toen kleiner wordende gemeenschap te ondersteunen. Hij was er enkele jaren novicenmeester en subprior. Onder zijn leiding groeide het stiltecentrum van de abdij uit tot een gerenommeerde plaats voor bezinning. En in zijn functie als oblatenrector is hij verantwoordelijk voor een groeiende groep van buiten het klooster levende mannen en vrouwen die zich door een belofte met de abdij verbinden tot een evangelisch leven in de geest van de Regel van Benedictus.

De monniken van de Slangenburg hebben met de verkiezing van broeder Henry Vesseur tot abt hun vertrouwen in de toekomst willen uitspreken. Zij hopen dat het Benedictijnse leven, ooit in de Gelderse Achterhoek geplant, mag blijven groeien en bijdragen aan de ontwikkeling van het christelijk geloof en van een menswaardige samenleving.

Het volledige bericht