Bijeenkomst ''kleine congregaties"

Gepubliceerd op: 4-9-2015 om 16:39 door WvdV.

'S-HERTOGENBOSCH - Op 2 september vond in het Franciscushuis de 19e editie plaats van de ontmoeting van de zogenoemde "kleine congregaties"

Na de opening was er gelegenheid om de presentatie te bekijken, die de zusters Mathée van Neer en Paula Paauw hebben gemaakt. Zij hebben citaten van Paus Franciscus verwerkt in beelden van het dagelijks leven en toonden op die manier hoe hun bewogenheid om God en mensen gestalte krijgt. De presentatie

Vervolgens stelde Tom Boesten het thema ‘Bestuurbaarheid nu en straks van religieuze instituten' aan de orde. Tom Boesten is kersvers KNR-staflid voor het beleidsterrein ‘voltooiing’ en in die hoedanigheid opvolger van Ad Leys. Hij ging met name in op de nieuwe richtlijnen vanuit Rome voor de diocesane congregaties.  In het gehoor bevonden zich diverse vertegenwoordigers van deze congregaties en zij brachten hun ervaringen op dit terrein ter sprake. In het zomernummer van het KNR-bulletin is ook een bijdrage over dit onderwerp gepubliceerd: KNR-bulletin (pagina 7 e.v.)

Tijdens de lunchpauze was er ruimschoots gelegenheid voor onderlinge ontmoeting.

Na de middag kwam mevrouw  Rita Vermeltfoort aan het woord. Zij is bij Don Bosco Werken verantwoordelijk voor de vorming van jeugd- en jongerenwerkers. Van haar hand verscheen het boekje Pico Bello, waarin zij het pedagogisch gedachtegoed van Don Bosco in een eigentijdse vorm heeft vastgelegd. Zij vertelde over de methodieken die ze hanteert in het contact met jongerenwerkers. Haar vraag aan de religieuzen om associaties te expliciteren met het begrip ''zinplek'' leidde tot een caleidoscopische uitwisseling van ervaringen. Een zinvolle en leerzame oefening omdat deze inzichtelijk maakt  hoe men jongeren zou kunnen aanspreken. Jammer dat de uitwisseling vanwege tijdgebrek moest worden gestaakt. Met een ''hopelijk tot volgend jaar bij de twintigste bijeenkomst" namen de deelnemers afscheid.

kleine congregaties