Handreiking Laudato Si'

Gepubliceerd op: 1-9-2015 om 14:54 door .

DEN BOSCH, NIJMEGEN - Dit weekend verscheen een special van de Missionaire Agenda over de encycliek Laudato Si', de milieu-encycliek van de paus

In het deze special is een handreiking opgenomen die groepen kunnen gebruiken om met de encycliek aan het werk te gaan. De handreiking met gespreksvragen is geschreven door het Titus Brandsma Instituut op verzoek van de bisschoppenconferentie en de KNR. Hij is ook los te downloaden op de website van de KNR

Naast deze handreiking zijn er in de special enkele achtergrondverhalen opgenomen en zogenaamde 'best practices', voorbeelden van concrete initiatieven rond duurzaamheid. Deze zijn bedoeld om groepen, communiteiten en parochies te stimuleren ook rond duurzaamheid aan het werk te gaan. Daarnaast zijn er liturgische suggesties opgenomen voor vieringen rond zorg voor de schepping.

De special is te bestellen via cmbr@knr.nl

cover special Laudato Si