''Een kleine orde met allure''

Gepubliceerd op: 28-8-2015 om 20:29 door WvdV.

EINDHOVEN - Tijdens een feestelijk symposium vond op 28 augustus - de feestdag van Augustinus - in de paterskerk de presentatie plaats van ''Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006'' van de hand van Brian Heffernan.

Na de opening en een hartelijk woord van welkom door Gerard van Hoof hield Paul van Geest een inleiding, waarin het begrip ''textura'' een leidraad vormde. Regelmatig kwam de vraag aan bod wat nu eigenlijk typerend was en is voor augustijnen. Voor Van Geest is duidelijk dat meerdere typeringen van toepassing zijn. Ze zijn zowel actief als contemplatief, erudiet, zondig en heilig. Ze waren pastoors, maatschappelijk bewogen religieuzen, geleerden en monniken. Hoewel de orde in Nederland inmiddels klein van omvang is, klinkt het geluid van Augustinus nog steeds op veel plaatsen . De ''textura" van de orde,  met de mooie en minder mooie draden, waarbij de lelijke de schone accentueren, heeft een mooi tapijt opgeleverd in Nederland. Aan het slot stak Van Geest de loftrompet over het nieuwe boek van Heffernan; het is een ''pageturner'', die leest als een roman. De chronologische ordening verschaft een prima structuur en de auteur heeft zich erg goed gedocumenteerd.

De tweede spreker was prior provinciaal Paul Clement osa. Ook hij liet zich zeer lovend uit over "Een kleine orde met allure". Hij vertelde dat de auteur aanvankelijk een iets andere titel voor ogen stond namelijk "Een kleine orde met grote allure". Hoewel pater Clement heel trots is op zijn orde, vond hij die omschrijving toch te ver gaan. Voor hem was het lezen van het boek een meeslepende ervaring en hij dankte de auteur voor de prachtige spiegel die hem in deze vorm werd voorgehouden.

Tenslotte was Brian Heffernan zelf aan het woord. Hij behoort tot een jongere generatie dan die van de jongste Nederlandse augustijnen nu en dat verklaart volgens hem waarom zijn visie op de meest recente episode in de geschiedenis van de orde in Nederland verschilt van die van hen. Heffernan vertelde waarom hij hecht aan het woord ''allure'' in de titel, het komt van ''aller'' (gaan) en het is een specifieke vorm van gaan, namelijk met opgeheven hoofd. Vervolgens lichtte hij de afbeelding toe die de cover van het boek siert. Het is voor de augustijnen een heel vertrouwd beeld, want het is een fragment van een fresco van Charles Eyck, gemaakt in 1937 in de refter van het klooster Mariënhage in Eindhoven. Heffernan bedankte enkele personen in het bijzonder, die bij de totstandkoming van het boek van cruciale betekenis zijn geweest: Martijn Schrama en Theo Clemens. Waardering was er ook voor de ruimte die hij gekregen heeft en die noodzakelijk is voor het schrijven van een waarachtig en wetenschappelijk verantwoord verhaal.

Vervolgens kreeg prior provinciaal Paul Clement het eerste exemplaar van het boek uit handen van de auteur en daarna was het tijd voor ontmoeting onder het genot van een glaasje en wat dies meer zij.

Augustinus collage

Bij een eerdere gelegenheid heeft de auteur de achtergronden en de inhoud van de publicatie toegelicht.
Lees meer

Bestelinformatie boek

Website Augustijnen