M 25 Westland

Gepubliceerd op: 24-8-2015 om 07:45 door WvdV.

WESTLAND - M25 Westland is een project dat jongeren tussen 12 en 18 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te zetten voor de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

M25 is in 2003 ontstaan in Delft, maar sindsdien zijn er in steeds meer plaatsen in Nederland nieuwe groepen actief geworden. De 11 parochies in het Westland werken samen in de parochiefederatie Sint Franciscus, ‘tussen duin en tuin’. In 2010 is in dit verband het initiatief genomen tot de oprichting van M25 Westland.

De naam M25 (spreek uit: M Twenty Five), is afgeleid van de bijbeltekst Matteüs hoofdstuk 25, waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat vooral belangrijk is wat ze voor de zwakkeren in de samenleving kunnen betekenen. Hij noemt zes groepen: de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de vreemdelingen, de zieken en de gevangenen. En Hij zegt daarbij: ‘Alles wat jullie voor deze minsten van de mijnen gedaan hebt, heb je uiteindelijk voor Mij gedaan.’ Tijdens of bij de aanvang van een activiteit wordt zo mogelijk aandacht besteed aan deze werken van barmhartigheid. De jongeren van M25 Westland zetten hun vrije tijd in voor allerlei doelen. Jaarlijks zijn er enkele terugkerende activiteiten:

• Bingo voor verstandelijk gehandicapten
• Voedsel inzamelen bij een supermarkt voor de lokale Voedselbank
• Ingezamelde groente en fruit (van Oogstdankdag) naar ouderen brengen
• Sinterklaas helpen om in arme gezinnen tóch zijn verjaardag te kunnen vieren
• Deelname aan een kerstactiviteit voor verstandelijk gehandicapten
Naast deze activiteiten werken jongeren mee aan bingo voor ouderen, wandelen met ouderen en het bereiden van maaltijden voor daklozen in Rotterdam (bij de Sisters of Charity).

M 25

Diaken Dits die deze jongeren begeleidt vertelt over de achtergronden van de jongeren, die betrokken zijn bij M25:

Jongeren melden zich vaak aan bij M25 als onderdeel van het Vormsel-traject, ook wel omdat de activiteit ze aantrekt (iets doen voor een ander op een ‘leuke’ manier), soms als onderdeel van hun maatschappelijke stage. Het zijn over het algemeen katholieke jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten. Hun ouders hebben over het algemeen een betaalde baan. Het aantal jongeren is wisselend per activiteit, soms zijn er 12, soms enkele (maar dan is de activiteit ook kleinschalig). Soms kennen de jongeren elkaar, soms komen ze samen. Maar over het algemeen kennen ze elkaar niet. Onze parochiefederatie bestaat uit 11 parochies en de jongeren komen uit verchillende geloofsgemeenschappen.

Na de inzet van voor de M25-werkgroep is er een groep voor 18+ de RKJ-groep (Rooms Katholieke Jongeren). Deze groep is in de opstartfase. Er zijn ook bijeenkomsten voor M25-groepen op diocesaan niveau, niet met andere plaatselijke groepen. De jongeren worden begeleid door twee volwassenen, twee jongeren (20-25 jaar) en de diaken/pastor. Allen zijn katholiek.

Deelname aan M25 heeft een motiverend effect op jongeren. Ze raken meer geïnteresseerd in diaconaal werk, in iets voor de ander betekenen. En ze ervaren dat ze eigenlijk een luxe leven hebben, terwijl er veel mensen in moeilijke omstandigheden leven.

https://www.facebook.com/M25Westland?fref=ts

Dit bijzondere project behoort tot de top-tien nominaties voor de Religieuzenprijs 2015. Deze prijs is bedoeld om de aandacht te vestigen op activiteiten, die nauw aansluiten bij de traditie en de spiritualiteit van waaruit actieve congregaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld.

Meer informatie over deze prijs