Brood en Rozen

Gepubliceerd op: 28-7-2015 om 09:29 door WvdV.

'S-HERTOGENBOSCH - Dit najaar wordt voor de vierde maal de KNR-religieuzenprijs uitgereikt. Brood en Rozen is een van de tien genomineerden op de shortlist voor deze prijs.

Nora Kasrioui is de inspirator en drijvende kracht achter de stichting Brood en Rozen, die zich inzet voor bijstandsvrouwen. Zij toont dat je buiten de formele ambtelijke kaders vanuit Liefde naar mensen kunt kijken. Met het introduceren van haar “Liefdevolle Aanpak en Aanpak van het Hart”, heeft zij positieve veran­dering gebracht. In een organisatie als de Sociale Dienst waar vaak gewerkt wordt vanuit ‘harde targets’ heeft zij mensen de ogen geopend voor de mogelijkheden van maatwerk en compassie bij het werken met kwetsbare medemensen die in de knel geraakt zijn. Of in haar eigen woorden: ‘Om veerkracht te kunnen ontwikke­len, is het van cruciaal belang om empathie van volwassenen te ontvangen, van mensen die je erkennen in je leed. Daarna pas kan onderwijs, vorming en creati­viteit er aan bijdragen dat deze vrouwen verder komen in hun leven. Met onze liefdevolle, spirituele vormingsactiviteiten dragen wij bij aan hun helingsproces’.    

De spirituele werkwijze doet de zeer kwetsbare bijstandsvrouwen weer duurzaam opveren. Ook de kinderen van deze vrouwen hebben baat bij deze aanpak, omdat zij zien dat hun moeder weer met energie haar kansen in het leven pakt.

B en R

[interview in KNR-bulletin zomer 2014]

De menselijke maat

Voor een prijs komen activiteiten in aanmerking, die nauw aansluiten bij de traditie en de spiritualiteit van waaruit actieve congregaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld. Dit terrein heeft een hoge actualiteitswaarde. Veel zorg­behoevenden én zorgverleners zijn in de knel geraakt door markt-gestuurd beleid. Het algemeen gevoelen is dat de menselijke maat verloren dreigt te gaan en de zorg aan de medemens zijn ‘ziel’ aan het verliezen is. Precies punten, waarop religieuzen vanuit hun verschillende charisma’s waakzaam willen blijven. Boven­dien is de zorg bij uitstek een terrein waarop religieuzen hun sporen hebben ver­diend, denk aan ziekenhuiszorg, bejaardenzorg, zorg voor psychiatrische patiën­ten, voor mensen met verstandelijke- en/of fysieke handicaps.

In deze uitgave is informatie te vinden over de tien initiatieven in de zorg. De jury, be­staande uit broeder Wim Swuste fic, zuster Anne-Marie Bos o.carm. en pater Fons Meijers msc, heeft dit tiental uit een totaal van bijna vijftig nominaties geselec­teerd, omdat deze personen en/of projecten bijzonder en inspirerend zijn. Daar­naast vindt de jury het van belang om een zo groot mogelijke diversiteit aan ini­tiatieven te presenteren. De leden van de Algemene Vergadering KNR en het Bestuur KNR kunnen een stem uitbrengen op één van deze projecten !

Op 13 november 2015 kunnen belangstellenden live kennis­maken met de dragers (v/m) van deze waardevolle initiatieven. De feestelijke bijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch.

Meer informatie over de Religieuzenprijs