Keuze Clarissen voor vegetarisme

Gepubliceerd op: 24-7-2015 om 11:10 door Emmanuël Maas osc. Bron: Franciscanen.nl, juli/augustus 2015

MEGEN - De werkgroep Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping van de Nederlandse franciscanen verspreidt maandelijks onder broeders en verwante franciscaanse groeperingen een kaart met een brief over een thema dat verband houdt met genoemde aandachtsvelden.

In mei was dat het besluit van de clarissen in Megen om te kiezen voor vegetarisme.

Vegetarisme Emmanuel osc

Zuster Emmanuël Maas berichtte erover.

In 2011 hebben we als gemeenschap gezamenlijk de keuze gemaakt om volledig vegetarisch te gaan eten. Het eerste half jaar nog bij wijze van experiment, en na een positieve evaluatie besloten we ermee door te gaan. Die keuze kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Al eerder hadden we ervoor gekozen om maar enkele keren per week vlees te eten, en de andere keren vis, ei en vegetarische producten. We hadden dus al enige ervaring als zogenaamde 'flexitariërs'.

Eerbied 

Die keuze hebben we in 2011 dus nog wat verder doorgevoerd. De redenen daarvoor laten zich niet moeilijk raden. De laatste jaren is er steeds meer bekend geworden over de grote impact van de grootschalige vleesproductie en -consumptie. De cijfers zijn schrikbarend. Om er even twee te noemen (uit 2011): afhankelijk van het soort vlees is voor 1 kilo vlees 3 tot 7 kilo veevoer nodig, verbouwd in en geïmporteerd uit derdewereldlanden. En wat te denken van het waterverbruik voor de productie van vlees: voor bijvoorbeeld 1 kilo rundvlees is 15.500 liter (!) water nodig. In een wereld met steeds grotere waterschaarste haast niet te bevatten. Voor ons strookten die scheve verhoudingen niet langer met onze franciscaanse wijze van leven. We kiezen voor solidariteit met de armen, onder wie mensen in derdewereldlanden die de dupe zijn van onze te ver doorgevoerde vleesproductie en -consumptie. Ook willen we leven in eerbied voor onze zuster, moeder Aarde.

Creativiteit 

Op het gebied van voedsel proberen we trouwens op meerdere manieren verantwoord bezig te zijn. We kiezen bijvoorbeeld voor groenten van het seizoen en gebruiken geen gewassen uit verwarmde kassen. Waar mogelijk eten we geen geïmporteerd voedsel, maar voedsel van dichtbij huis. We hebben de rijkdom van een mooie en biologische moestuin, die door het jaar heen aardig wat vruchten voortbrengt. Bij producten die onvermijdelijk 'van ver' komen, zoals bijvoorbeeld cacao, zwarte thee en koffie, kiezen we voor fairtrade. Voedselverspilling pro- beren we helemaal te vermijden! Restjes worden de volgende dag opgemaakt, vaak verwerkt tot nieuwe gerechten. Onze maaltijden zijn eenvoudig, maar verzorgd. In het kader van die eenvoud is er één uitzondering die we maken op onze keuze voor vegetarisch eten, namelijk wanneer we iets van vlees krijgen. Dan past het ons om dat in de franciscaanse geest eenvoudigweg dankbaar te aanvaarden. Het vegetarisch eten bevalt ons goed. Het nodigt uit tot meer creativiteit in de keuken en we hebben zo onderhand een aardige verzameling recepten waardoor we heel gezond en gevarieerd eten. Ook onze gasten die met ons meeleven en aan tafel mee-eten zijn positief. Een gedeelte van hen is zelf vegetarisch, en zij die dat niet zijn, zijn aangenaam verrast dat het "zonder biefstuk zo lekker kan zijn"!