AEN-nieuwsbrief juli

Gepubliceerd op: 22-7-2015 om 16:04 door GM. Bron: www.afrikaeuropanetwerk.nl

DEN BOSCH - Onlangs kwam de nieuwe nieuwsbrief van het Afrika Europa Netwerk weer uit. Hierin o.a. nieuws over een conferentie voor de Financiering van Ontwikkeling en het uitroeien van malaria.

Internationale Conferentie voor de Financiering van Ontwikkeling

Van 13-17 juli vond in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba de derde ‘Finance for Development’ conferentie plaats. De Verenigde Naties zijn enthousiast over de uitkomst, veel NGO’s zijn ontevreden. Wat vooral duidelijk werd in Addis Abeba is een machtsverschuiving van het Noorden naar opkomende machten in het Zuiden.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon noemt de Addis Ababa Action Agenda, zoals de gezamenlijke slottekst genoemd wordt, ‘een kritieke stap vooruit op weg naar het opbouwen van een duurzame toekomst voor iedereen.’ Hij noemt de tekst ook ‘de fundering van een hernieuwd partnerschap voor een duurzame ontwikkeling die niemand zal achterlaten.’

De woorden van de secretaris-generaal weerspiegelen vooral de opluchting van de organisatoren van de ‘Finance for Development’ conferentie dat er überhaupt overeenstemming bereikt is tussen de 193 lidstaten. De maandenlange onderhandelingen voorafgaand aan de conferentie hadden een compromistekst opgeleverd die tijdens de conferentie nog aangevochten werd door de ontwikkelingslanden, verzameld in de G77. Zij wilden onder andere een duidelijkere verwijzing naar ‘gezamenlijke maar verschillende verantwoordelijkheden’ bij het financieren van ontwikkeling. Dat is internationaal jargon dat ontstaan is binnen de klimaatonderhandelingen en verwijst naar de grotere rol die rijkere landen moeten spelen, omwille van zowel grotere capaciteit als historische verantwoordelijkheid. Die verwijzing zou de centrale stelling van het slotdocument - dat elk land op de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor zijn ontwikkeling - een belangrijke nuance verleend hebben. De EU blokkeerde deze toevoeging echter, met als argument dat het openbreken van een compromistekst het bereiken van een akkoord helemaal op de helling zou zetten.

De internationale coalitie van middenveldorganisaties Civicus leest het resultaat van de conferentie als het begin van het einde van de wereldorde die ontstond na de tweede wereldoorlog. ‘Rijke landen lijken niet in staat of niet bereid om de officiële ontwikkelingshulp te vergroten - ook al bevindt die zich op een fractie van het niveau van 0,7 % van het BNP dat ze zelf beloofd hadden.’ Anderzijds, zegt Civicus, leveren de nieuwe financieringsoplossingen die mikken op het wederzijds versterken van publieke en private investeringen voor ontwikkeling bijlange niet op wat ervan verwacht werd. Bovendien merkt Civicus op dat opkomende machten zoals Brazilië en India eisen dat er op een andere manier gewerkt wordt en dat ze hun eigen ontwikkelingsinstellingen creëren.

Ook anderen zien in de vernieuwde benadering van ontwikkelingsfinanciering een teken dat er nieuwe tijden aankomen, of dat daar dringend werk van gemaakt moet worden. In een interview met Achim Steiner, directeur van de VN-milieu-organisatie UNEP, zegt ook hij: ‘Er zijn heel duidelijk grenzen aan wat de noordelijke staten kunnen of willen doen, terwijl officiële ontwikkelingshulp sowieso al veel marginaler geworden is in vergelijking met de groeiende economieën, en meer bepaald met de inbreng van buitenlands en binnenlands privékapitaal in het Zuiden. Het Noorden heeft publieke middelen beloofd om in het Zuiden bij te dragen aan armoedebestrijding, en het Zuiden rekent ook op die middelen. Alleen voel je op de conferentie in Addis Abeba en in de tekst die hier goedgekeurd wordt dat de traditionele verhouding tussen Noord en Zuid kantelt.’ (Bron: MO Magazine)

 

Malaria uitroeien levert economie minstens 4 biljoen dollar op

Een wereld zonder malaria is ook voor de economie een goede zaak. Het kan minstens 4 biljoen dollar in het laatje brengen, zeggen de VN.

Malaria eist niet alleen een hoog dodental, ruim een half miljoen mensen per jaar, het brengt ook de economie zware schade toe. Meer malaria betekent meer kinder- en moedersterfte, meer afwezigheid op school en op het werk, minder productieve arbeidskrachten. De ziekte kost Afrika alleen al jaarlijks 12 miljard dollar (10,7 miljard euro) aan productieverlies.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en het Roll Back Malaria Partnership kan het uitroeien van malaria de wereldeconomie minstens 4 biljoen dollar extra opleveren in de periode 2016-2030. In Afrika ten zuiden van de Sahara alleen zou dat al 270 miljard dollar in het laatje brengen. Om malaria uit te roeien tegen 2030 is naar schatting nog 110 miljard dollar nodig. Maar als je naar de resultaten kijkt, is dat de investering meer dan ooit waard, zeggen de VN-organisaties. Landen waar malaria op de terugweg is, zien hun economie nu al sneller groeien dan landen waar malaria nog sterk toeslaat.

Beide organisaties presenteerden hun cijfers tijdens de Internationale Conferentie over Ontwikkelingsfinanciering in Addis Abeba. Eind dit jaar lopen de millenniumdoelstellingen af. Ze worden vervangen door sustainable development goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) die lopen tot 2030. Een van de millenniumdoelen was het terugdringen van het aantal malariagevallen. Wereldwijd daalt het aantal malariadoden inderdaad gestaag. Volgens de jongste cijfers sterven jaarlijks 584.000 mensen aan de ziekte, een daling met de helft sinds 2000. (Bron: IPS, 13/7/2015)

 

Neil Young haalt in nieuwste album hard uit naar Monsanto

Op zijn nieuwste album ‘The Monsanto Years’ haalt de Canadese rocklegende Neil Young hard uit naar multinationals in het algemeen en Monsanto in het bijzonder. Een reactie kon niet uitblijven.

Op 29 juni bracht de 69-jarige muzikant zijn album uit. Daarin hekelt hij de praktijken van het  Amerikaanse multinationaal biotechnologisch bedrijf, dat producten voor de landbouw produceert. Zo zingt hij op de title track: “The farmer knows he’s got to grow what he can sell, Monsanto, Monsanto / So he signs a deal for GMO’s that makes life hell with Monsanto, Monsanto / Every year he buys the patented seeds / Poison-ready they’re what the corporation needs, Monsanto.”

Monsanto was not amused. Het bedrijf liet weten dat het album een aantal ‘misverstanden en mythen’ rond het bedrijf in stand houdt. Young liet echter weten dat hij achter alle groepen en individuen staat die kwesties rond het gebruik van pesticiden en genetisch gemanipuleerde zaden aankaarten. “It’s crucial that we all get engaged and get informed,” zei hij.

Wilt u de nieuwsbrief maandelijks in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mail aan: cmbr@knr.nl