Dag van de vluchteling

Gepubliceerd op: 18-6-2015 om 09:54 door WvdV. Bron: G. van de Ven

WERELDWIJD / EINDHOVEN - Wereld Vluchtelingen Dag is een speciale herdenkingsdag die jaarlijks gevierd wordt op 20 juni.

Die dag werd in 2000 ingesteld via een speciale resolutie door de algemene Vergadering van de Verenigde Naties om begrip voor vluchtelingen aan te kaarten en hun bijdrage aan de vrede te vieren. Wereld Vluchtelingen Dag wordt in meer dan honderd landen gevierd.

De Hoogstraatgemeenschap heeft speciaal voor deze gelegenheid teksten gebundeld, die gebruikt kunnen worden om in uw vieringen stil te staan bij de schrijnende situatie waarin veel mensen, die op drift zijn geraakt, zich bevinden. De Hoogstraatgemeenschap is een groep van religieus bewogen mensen, die het als hun opdracht zien om zich te verbinden met mensen die lijden onder onrecht. Op hun website schrijven ze: "We willen er naar vermogen aan meewerken dat gerechtigheid gebeurt. Concreet door in eigen handelen er alert op te zijn, door te voorkomen dat we zelf het onrecht verergeren, door voor ontrechten op te komen, en hen die dit doen te ondersteunen. Wij worden vanuit onze christelijke traditie daartoe opgeroepen, indachtig de tekst van Amos 5.24 Laat het recht stromen als water; gerechtigheid als een beek die nooit opdroogt. Om onze spiritualiteit goed vorm te kunnen geven laten we ons inspireren door Vincent de Paul. Van hem leren we om de armen centraal te stellen. Hij zegt: ‘de armen zijn je leermeester’. In die houding willen wij ons oefenen. Ook Dorothee Sölle wijst ons een weg om geen toeschouwer te blijven in een wereld waar nog zoveel onrecht heerst."

Dag vd vluchteling

Download hier het boekje met teksten voor De dag van de vluchteling