Shortlist Religieuzenprijs

Gepubliceerd op: 11-6-2015 om 09:37 door .

'S-HERTOGENBOSCH - Dit najaar zal de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) een prijs uit­reiken voor een bijzonder initiatief op het terrein van de zorg in de breedst moge­lijke zin van het woord. De jury van de Religieuzenprijs heeft vandaag de shortlist bekend gemaakt.

Voor een prijs komen activiteiten in aanmerking, die nauw aansluiten bij de traditie en de spiritualiteit van waaruit actieve congregaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld. Dit terrein heeft een hoge actualiteitswaarde. Veel zorg­behoevenden én zorgverleners zijn in de knel geraakt door markt-gestuurd beleid. Het algemeen gevoelen is dat de menselijke maat verloren dreigt te gaan en de zorg aan de medemens zijn ‘ziel’ aan het verliezen is. Precies punten, waarop religieuzen vanuit hun verschillende charisma’s waakzaam willen blijven. Boven­dien is de zorg bij uitstek een terrein waarop religieuzen hun sporen hebben ver­diend, denk aan ziekenhuiszorg, bejaardenzorg, zorg voor psychiatrische patiën­ten, voor mensen met verstandelijke- en/of fysieke handicaps.

Shortlist Religieuzenprijs

In deze uitgave is informatie te vinden over tien initiatieven in de zorg. De jury, be­staande uit broeder Wim Swuste fic, zuster Anne-Marie Bos o.carm. en pater Fons Meijers msc, heeft dit tiental uit een totaal van bijna vijftig nominaties geselec­teerd, omdat deze personen en/of projecten bijzonder en inspirerend zijn. Daar­naast vindt de jury het van belang om een zo groot mogelijke diversiteit aan ini­tiatieven te presenteren. De leden van de Algemene Vergadering KNR en het Bestuur KNR kunnen een stem uitbrengen op één van deze projecten.

Op 13 november 2015 kunnen belangstellenden live kennis­maken met de dragers (v/m) van deze waardevolle initiatieven. De feestelijke bijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch.

Meer informatie