Algemene Vergadering KNR

Gepubliceerd op: 12-6-2015 om 11:31 door WvdV.

'S-HERTOGENBOSCH - Op 11 juni 2015 vond in ‘De Verkadefabriek’ de 24e Algemene Vergadering plaats van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Ondanks het zonnige weer was de opkomst met ruim honderd hogere oversten bijzonder hoog. In de ochtend presenteerde zich Zijne Excellentie Aartsbisschop Aldo Cavalli, Apostolisch Nuntius.

Na een aantal vaste agenda-onderdelen hield zuster Marjolein Bruinen o.p. een indrukwekkend betoog naar aanleiding van haar aanwezigheid op de VN Vrouwenconferentie in New York. Vervolgens presenteerden zich de kandidaten voor het Bestuur KNR. Denis Hendrickx o.praem., penningmeester van het Bestuur KNR, heeft zich bereid verklaard tot een tweede termijn. De stemgerechtigden toonden zich verheugd over deze bereidheid. Ook Jan van den Eijnden ofm is met een ruime meerderheid van stemmen gekozen voor een tweede termijn als bestuurslid KNR. In november 2014 was al een vacature ontstaan door het vertrek van  Ben Verberne msc. In deze vacature is voorzien doordat Gerda van Gogh sfic, provinciaal overste van de Zusters Franciscanessen van Veghel, is gekozen als nieuw bestuurslid  KNR.

collage AV 2015

's-Middags hebben drie religieuzen verteld over de oplossingen die zij hebben gevonden voor de bestuurbaarheid van hun instituut. Martin van Moorsel cssp, Carla Wessels mmz en Bert Wooning svd presenteerden hun ''best practices'' en de aanwezigen waren bijzonder geinteresseerd in deze concrete praktijken. Bij het agenda-onderdeel over het Jaar van het Godgewijde leven en het Heilig Jaar 2016 – Jubeljaar van Barmhartigheid liet de techniek het afweten. Wel vermaakten de aanwezigen zich met de strandballen, die hen toegeworpen werden.            

Na afloop van de vergadering was er nog een informele ontmoeting waarbij de nieuwgekozen bestuursleden konden worden gefeliciteerd.