Open Kloosterdag

Gepubliceerd op: 8-6-2015 om 12:00 door WvdV.

LANDELIJK - Speciaal vanwege het Jaar van het Godgewijde Leven vindt dit jaar een extra Open Kloosterdag plaats.

Aanstaande zondag is het zover en dan zullen maar liefs 54 religieuze gemeenschappen de deuren openen. Tijdens de Open Kloosterdag gaat het om religieus leven  in deze tijd, in eenvoud en verbondenheid en  gekleurd vanuit het eigen charisma van de gemeenschap. Hoe ziet dat eruit? Wat maakt het aantrekkelijk? Hoe beantwoordt het aan een hedendaags Godsverlangen?

Eerdere edities van Open Kloosterdag vonden plaats in maart 2000, in maart 2003, in mei 2006, in april 2008, in juni 2012 en in mei 2014.

Met dit initiatief willen religieuzen laten zien dat religieus leven een eigentijdse levenskeuze is. Zij willen tonen hoe zij religieus leven in deze tijd vormgeven. Men hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en kloosterlingen op informele wijze met elkaar in contact kunnen komen. Met de Open Kloosterdag sluit de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) aan op het wereldwijde Jaar van het Religieuze Leven, dat door Paus Franciscus is geopend.  De gezamenlijke religieuzen beschouwen dit ‘Jaar’, dat  op 21 november 2014 van start is gegaan, als een kans om de aandacht te vestigen op de diversiteit van het religieuze leven in Nederland.

OKD poster klein

Tijdens de Open Kloosterdag zal speciale aandacht uitgaan naar de spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen. Wat heeft de spirituele voorgangers (v/m) destijds bewogen? Wat beweegt degenen die in de voetsporen van die voorgangers getreden zijn nu? Religieuzen willen blijven getuigen van hun intense geraaktheid door God en door mensen.

Op www.openkloosterdag.nl staat een overzicht van het programma-aanbod in de verschillende kloosters. NB: Om teleurstellingen te voorkomen dienen bezoekers zich tevoren te informeren over het programma in het klooster dat men wenst te bezoeken. In sommige gevallen is aanmelding verplicht.

Meer over religieuzen en religieus leven

Diverse kloosters organiseren regelmatig open dagen en sommige kloosters beschikken over een gastenverblijf.  Daar kunnen gasten nader kennis maken met het kloosterleven en op verhaal komen. Een aantal gemeenschappen biedt programma’s rond geloofsbezinning, spiritualiteit, mystiek en levensvragen. Op de digitale agenda van de website www.knr.nl staat een selectie van de programma-gegevens vermeld. Ook de (maandelijkse) digitale nieuwsbrief Bewogenheid attendeert op activiteiten in en rond kloosters. Wie geïnteresseerd is kan zich abonneren op deze (gratis) nieuwsbrief door te mailen naar communicatie@knr.nl.