Wisselleerstoel voor Erik Borgman

Gepubliceerd op: 4-6-2015 om 07:26 door . Bron: www.dominicanen.nl

AMSTERDAM - Erik Borgman wordt de komende twee jaar houder van de wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie aan de Doopsgezinde predikantenopleiding.

De opdracht van de leerstoelhouder is het ‘stevig doordenken’ over het verschijnsel dat doopsgezinden en andere groepen protestanten inspiratie vinden in het leven van religieuzen. Volgens Erik Borgman biedt de traditie van het religieuze leven een eigen uitdrukking van religieus engagement, een tussenweg tussen orthodox en vrijzinnig: het is immers niet zozeer leerstellig, maar met het lichaam en in een levensstijl.

Het Doopsgezind Seminarium is het academische opleidingsinstituut van de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland. De wisselleerstoel beslaat een dag per week.

Erik B

Erik Borgman

Inleiding Erik Borgman naar aanleiding van het Jaar van het Godgewijde leven.

Een uitvoerig interview met Erik Borgman uit 2013

Bron: Erik Borgman naar Doopsgezind seminarium