Jubilea Missiezusters SSpS

Gepubliceerd op: 28-5-2015 om 09:35 door Zusters Th Barendse, MJ Geurts en MR Schakenraad.

STEIJL - UDEN - Onder het motto 'Dankbaar gedenkend, hoopvol kijkend naar de toekomst' hebben de Missiezusters Dienaressen van de H. Geest vorig jaar verschillende jubilea gevierd.

Van  8 december 2013 tot  8 december 2014  is er wereldwijd stil gestaan bij het 125 jarig bestaan van het instituut. Behalve het 125-jarig jubileum vierde de Nederlandse provincie in 2014 ook het 100-jarig bestaan van het Retraitehuis in Uden.

Het begin

Arnold Janssen (Goch, 1837) voelde zich geroepen om Gods Bevrijdende Boodschap uit te dragen, dichtbij en veraf. Zijn ouders hadden hem vaak verteld over de noden in de wereld en over de geloofsverdeeldheid in Duitsland.  Zijn betrokkenheid bij deze problemen stimuleerde hem er  toe om een Missiehuis te stichten. Vanwege de ‘Kulturkampf’ week hij hiervoor uit naar Steyl in Nederland, waar hij een kleine herberg kocht. Geld had hij nauwelijks, durf wel en … een groot Godsvertrouwen. Monseigneur Paredis, de bisschop van Roermond, zei over Arnold Janssen: ‘Die man wil een missiehuis bouwen zonder één cent op zak.  Hij is ofwel een gek of… een heilige!!’ Arnold Janssen liet zich niet ontmoedigen en in 1875 werd de congregatie: Gezelschap van het Goddelijk Woord – Societas Verbi Divini – afgekort SVD  gesticht. Het Gezelschap groeide snel en al in 1879 konden de eerste twee missionarissen uitgezonden worden naar China.

Logo ssps 

Omdat vrouwen gemakkelijker dan mannen toegang zouden hebben tot gezinnen, armen en wezen,  leerlingen,  zieken en zwakkeren,  stichtte Arnold Janssen in 1889 de  Congregatie: Missiezusters Dienaressen van de H. Geest - Servae Spiritus Sancti - SSpS. De Duitse Helena Stollenwerk en Hendrina Stenmanns werden medestichteres. En om Gods Zegen te vragen voor het missiewerk, stichtte Arnold Janssen in 1896 een derde congregatie, ook in Steyl: Missiezusters Dienaressen van de H. Geest van de Altijddurende Aanbidding - Servae Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua - SSpSAP.

Groei en bloei

Spoedig na de stichting van de congregatie SSpS begon Arnold Janssen  met een intensieve voorbereiding op  het missiewerk van de zusters overzee, zoals talenstudie, opleiding tot onderwijzeres, huishoudkunde, verpleegkunde en tal van andere praktische opleidingen. De vorming van nieuwe leden werd aan de medestichteressen toevertrouwd. De congregatie groeide snel. Al in 1895  konden de eerste zusters uitgezonden worden naar Argentinië, daarna volgden Togo en Australisch Nieuw Guinea. De zusters vormen dus een internationale missionaire congregatie met actuele vestigingen in negenenveertig landen. Alle leefgemeenschappen zijn multicultureel van samenstelling en dragen zo bij aan het veelkleurige leven van de wereldkerk. Zij pogen samen met de mensen te komen tot een betere levenssituatie door geestelijke en maatschappelijke ondersteuning, door scholing en gezondheidszorg.

Hun bewogenheid door Gods liefde, de Geest van waaruit Jezus Christus leefde, verbindt de zusters. Vanuit die kracht staan ze midden in het leven en proberen ze op eigentijdse wijze het Evangelie ‘handen en voeten te geven’, opdat zoals de H. Arnold Janssen, het uitdrukte: ‘De H. Drieëne God moge leven in onze harten en in de harten van alle mensen!’

Behalve het 125-jarig jubileum vierde de Nederlandse provincie in 2014 ook het 100-jarig bestaan van het Retraitehuis in Uden. Naast de opleiding en vorming van kandidaten wijdden de zusters zich vanaf het begin aan het retraitewerk. In 1951 kon de honderdduizendste retraitant verwelkomd worden! Naarmate de Nederlandse zusters vergrijsden ontstond er behoefte aan een goede verzorging in een vertrouwd religieus leefklimaat. Dit heeft er toe geleid dat het ‘Retraitehuis’ getransformeerd is tot Klooster Verzorgingshuis en vervolgens een Verpleeg- en Verzorgingshuis is geworden. Ondanks een gevorderde leeftijd dragen veel zusters hun missie tot op de dag van vandaag uit. Medezusters  wereldwijd prijzen zich rijk met deze oudere zusters, wier leefwijze en gebed zij ervaren als een tastbare steun een krachtbron.

De zusters hebben het afgelopen jaar ervaren ‘Hoe meer gefeest, hoe beter de geest.’ Zij hebben intens genoten van het vieren van beide jubilea met de hele ‘Arnoldusfamilie’, met familieleden, leden van de MHGG, genodigden, vrienden,  kennissen, dorps- en stadsgenoten. Zij hebben de ludieke presentaties van medezusters, medewerkenden, personeel en artiesten gewaardeerd en hebben de uitgesproken dank, waardering en bemoediging als inspirerend ervaren.

Voor het volledige artikel van de zusters klik hier
Voor meer informatie  www.retraitehuis.nl en www.missiezusters.org

Bij gelegenheid van 100 jaar Retraitehuis zijn ook vijf korte films gemaakt.
Deze zijn te vinden op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WJhk2iCsCiM