Slotverklaring symposium gezinssynode

Gepubliceerd op: 20-5-2015 om 07:02 door G. Moorman. Bron: CMBR

'S-HERTOGENBOSCH - ECHT - Op uitnodiging van de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de commissie vrouwencontacten/CMBR van de KNR kwamen op 22 april jl. ongeveer 70 betrokken katholieken – leken, pastores, religieuzen – bijeen in Utrecht om te spreken over relaties en gezin.

Het symposium vond plaats onder het motto ‘Scheurtjes laten licht door – praat mee over de gezinssynode’. Deelnemers gaven zo gehoor aan de oproep van paus Franciscus om voorafgaand aan de bisschoppensynode over het gezin, die van 4 tot 25 oktober 2015 wordt gehouden in Rome, de kwesties die tijdens de synode aan de orde komen in brede kring te bespreken.

Drie thema’s stonden centraal tijdens het symposium: echtscheiding, homoseksualiteit en migratie. Uit de reacties kwam duidelijk naar voren dat er een sensus fidelium bestaat, die afwijkt van de officiële kerkelijke leer. De deelnemers en organisatoren hopen dat de bisschoppen dan ook serieus willen luisteren naar de inzichten van veel katholieken in Nederland.

Vooral wensen de deelnemers dat kerkleiders de weloverwogen beslissingen en het eigen gevormde geweten respecteren van hertrouwden en homoseksuelen. In een slotverklaring wordt erkenning gevraagd van liefdesrelaties, ook van mensen die gescheiden zijn en van homoseksuelen, want ‘elk mens is een geliefd schepsel van God en heeft recht op liefde en genade. Pastoraat en sacramentele praktijk moeten op dit Bijbelse mensbeeld zijn gestoeld’, aldus de slotverklaring.

Wat migranten betreft, roept de slotverklaring de gehele kerk op er werk van te maken dat zij een gemeenschap vormt waar gelovigen zich thuis kunnen voelen en zich met elkaar verbonden weten over de grenzen van ras, afkomst of cultuur heen. Daarmee wordt de kerk een teken, een alternatief voor een samenleving die steeds restrictiever wordt.

De slotverklaring
Eerder bericht

symposium gezinssynode beeld