Vrienden van Jan Stuyt

Gepubliceerd op: 18-5-2015 om 09:24 door WvdV. Bron: www.ru.nl

NIJMEGEN - Een publicatie en een expositie besteden aandacht aan het werk van vrienden van architect Jan Stuyt (1868 - 1934).

Concrete aanleiding voor zowel het boek als de tentoonstelling vormt de speurtocht naar inhoud en betekenis van een verzameling bladen met kunstzinnige creaties, afkomstig uit de nalatenschap van Louise Barozzi, echtgenote van Jan Stuyt. Op de bladen staat nu eens een stukje tekst, dan weer een regel muziek of een tekening. Elk blad is van een andere persoon afkomstig. Wie waren degenen die dit materiaal tekenden en schreven? En waarom deden zij dat?

Kunsthistorica Agnes van der Linden ondernam deze speurtocht met als resultaat twintig korte levensbeschrijvingen van de makers van de bladen, die een beeld  schetsen van een verdwenen wereld van enthousiasme voor de katholieke zaak en van gedreven kunstenaars, politici en prelaten in de jaren twintig van de vorige eeuw. Daarbij haalde zij enkele vergeten kunstenaars naar boven en stuitte ook op enkele kunstenaars, die zeker een eigen monografie verdienen.

De verzameling bladen, bijeengebracht in 1928, had gebundeld moeten worden tot een album. Welke bedoeling de samenstelster met dit album had, valt niet zomaar uit het materiaal op te maken. Agnes van der Linden vond aanwijzingen voor wat Louise Stuyt wilde in twee vergelijkbare albums uit dezelfde tijd. Zij beschrijft in haar boek deze nieuwe categorie van kunstenaarsalbums, die zij de naam 'liefdadigheidsalbum'' geeft.

Jan Stuyt boek

Agnes van der Linden
Vrienden van Jan Stuyt en Louise Barozzi: Bijdragen aan een album anno 1928
176 p | € 14,50 | NKS - Uitgeverij Vantilt | ISBN 978-94-91226-00-7

Meer informatie over de expositie in de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen, waar naast de verzameling albumbladen klein werk van Nederlandse katholieke kunstenaars uit circa 1900-1935 te zien is. Het gaat om originele stukken uit privécollecties en uit archieven in het Katholiek Documentatie Centrum, aangevuld met enkele foto’s in tijdschriften van destijds.

Jan Stuyt